Lata 2008-2016


Historia walki o Zakrzówek stowarzyszenia Zielony Zakrzówek

Poniżej, na bazie materiałów zgromadzonych na stronie stowarzyszenia Zielony Zakrzówek, przedstawiamy imponujące kalendarium walki o Zakrzówek toczonej od 2008 roku. Historia na podstawie udzielonej zgody, pisana z perspektywy działaczy Stowarzyszenia. Jak widać, działo się naprawdę sporo...

Rok 2008

Skocz do: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

3.08.2008 – 4.04.2008

Biuro Zagospodarowania Przestrzennego UMK wyłożyło do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakrzówka.


Plan ten zakładał zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na niemal całej przestrzeni pomiędzy ulicami Wyłom i św. Jacka, dopuszczał czterokondygnacyjne budynki o wysokości 14 metrów, przeprowadzenie nowych dróg (w tym drogi równoległej do ulicy Wyłom) i całkowitą dewastację istniejącej przyrody na tym terenie. Plan ten absolutnie nie brał pod uwagę faktu, że teren ten stanowi część proponowanego obszaru Natura 2000 jak również tego, że występują tam chronione przez prawo (polskie i unijne) motyle z rodziny modraszkowatych. Szczegóły planu znajdują się

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=1456&sub_dok_id=1456

Mniej więcej tydzień później portugalska firma Gerium Polska Development/Kraków City Park, która zakupiła i skonsolidowała działki od prywatnych właścicieli, na konferencji prasowej przedstawiła koncepcję inwestycji, którą zamierzała zrealizować po przyjęciu przez Radę Miasta planu miejscowego dla Zakrzówka. Przygotowana ze szczegółami i dopracowanymi wizualizacjami koncepcja inwestora zakładała budowę blokowiska nazywanego szumnie willami-ogrodami lub osiedlem-ogrodem dla około 6 tys. mieszkańców w czterokondygnacyjnych apartamentowcach. Z tempa, w jakim została przedstawiona koncepcja inwestora w stosunku do ustaleń planu widać, że plan zagospodarowania przestrzennego został idealnie dostosowany do rozległych planów dewelopera.

W zamian za możliwość zabudowy inwestor obiecał zagospodarować pozostałą część Skałek Twardowskiego. Miało to polegać na wyposażeniu Skałek Twardowskiego i zalewu w dodatkową  infrastrukturę: budowę amfiteatru,  ekskluzywnych restauracji nad klifem zalewu, betonowych tarasach widokowych wbitych w skałę, tak jakby widok ze szczytu skały był gorszy niż ten z betonowego tarasu... Czy potrzebne są wśród skał i przyrody amfiteatr i restauracje?..

10.03.2008

Kilkugodzinna debata w Urzędzie Miasta na temat planu zagospodarowania Zakrzówka. Zdecydowana większość osób wypowiada się przeciwko planowi, największe kontrowersje wzbudzało blokowisko. W zasadzie - oczywiście oprócz przedstawicieli inwestora - tylko jeden głos zdecydowanie poparł plan. Inne wypowiedzi były pełne uwag krytycznych, a opinii było wiele. Od koncepcji zmniejszenia bloków o jedno, dwa piętra do zaoferowania inwestorowi zamiany gruntów na tereny w innej części miasta. Stenogram z dyskusji publicznej jest dostępny w internecie.

11.03.2008

W Radiu Kraków w programie "O tym się mówi" poruszono temat Zakrzówka. Uczestnikami byli przedstawiciele Urzędu Miasta (Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego, pani Magdalena Jaśkiewicz), Rady Miasta (Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK, pan Grzegorz Stawowy), inwestora (architekt, pan Stanisław Deńko), wspinaczy (pan Adam Potoczek) oraz z ramienia Zielonego Zakrzówka panowie: Michał Szpakiewicz i Maciej Dora. Rozmowa dotyczyła potrzeby zagospodarowania Zakrzówka, uwarunkowań prawnych, stosunków własnościowych, rozwiązań komunikacyjnych, a także obaw mieszkańców. W trakcie rozmowy wypłynęło niechętne nastawienie Urząd Miasta do punktu widzenia Zielonego Zakrzówka, pani Jaśkiewicz broniła koncepcji planu żarliwiej niż przedstawiciel inwestora, usiłując utopić w szczegółach i zdeprecjonować argumenty pana Szpakiewicza i pana Dory. Wspinacze wydawali się generalnie zadowoleni z projektu planu zapominając o poparciu, jakie dostali od okolicznych mieszkańców w czasie, gdy ich wspinanie na tym terenie było zagrożone. W czasie rozmowy poruszony został również temat ochrony przyrody na obszarze Wyłom - Św. Jacka z uwzględnieniem stanowisk rzadkich motyli. Przedstawiciel inwestora podał wymijającą odpowiedź, więc pytanie zostało zadane ponownie. W rozmowie zarówno inwestor, jak i Urząd Miasta sprawiali wrażenie, jakby mieli bardzo mgliste pojęcie o bogactwie środowiska naturalnego w tym rejonie. Pan Stanisław Deńko publicznie na antenie radiowej oświadczył, że jeśli te motyle tam rzeczywiście są, to istnieje możliwość stworzenia dla nich przez inwestora enklaw wraz z pasem ochronnym.

20.03.2008

Jako alternatywa dla planu zagospodarowania przestrzennego powstaje Społeczna Strategia Rozwoju Zakrzówka. Koncepcja ta zakłada, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zachowanie wartości Zakrzówka dla obecnych i przyszłych pokoleń. W propozycji tej Zakrzówek pozostaje zieloną enklawą pośród rozrastającego się miasta, wraz z całym swoim bogactwem przyrodniczym, krajobrazowym i historycznym. Jej trzon stanowią skałki Twardowskiego, zalew oraz park leśny na wzgórzu za zalewem. Sporny teren tj. łąka między ulicami św. Jacka i Wyłom pozostaje niezabudowany z przeznaczeniem pod zieleń publiczną ZP oraz w części, najmniej istotnej z przyrodniczego punktu widzenia proponujemy usługi sportu i rekreacji US.


13.04.2008

Trwa zbieranie podpisów pod uwagami do planu zagospodarowania przestrzennego. Akcja pokazuje, że idea Zielonego Zakrzówka cieszy się ogromnym zainteresowaniem, w ciągu jednego dnia zebrano kilkaset podpisów! W jednym z punktów zbierania podpisów na Osiedlu Podwawelskim odwiedziła naszych wolontariuszy Telewizja Kraków, która później wyemitowała materiał w głównym wydaniu Kroniki Krakowskiej.

14.04.2008

Z inicjatywy radnej pani Barbary Mirek-Mikuły spotkaliśmy się z Wiceprezydentem Kazimierzem Bujakowskim, któremu (w obecności Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego, pani Magdaleny Jaśkiewicz) przedstawiliśmy nasze argumenty. Czas pokaże czy z tej rozmowy wyniknie coś pożytecznego dla mieszkańców naszego miasta.

18.04.2008

Do dnia 18 kwietnia można było składać uwagi do planu zagospodarowania obszaru Zakrzówka. Wszystkim osobom, które osobiście lub za pośrednictwem poczty złożyły swoje uwagi bardzo serdecznie dziękujemy. W ostatni dzień w Biurze Planowania Przestrzennego była kolejka, widzieliśmy też mnóstwo złożonych wniosków. Ogromnie cieszy nas fakt, że mieszkańcy Krakowa nie pozostają obojętni wobec Zakrzówka. Teraz czekamy na odpowiedzi Prezydenta.

3.08.2008

Kolejna akcja zbierania podpisów w 8 różnych punktach miasta, głównie w Dzielnicy VIII (Zakrzówek, Ruczaj, Osiedle Podwawelskie, Stare Dębniki, Cegielniana) i na Starym Mieście. Każdy punkt funkcjonował kilka godzin w różnych porach dnia. Ogółem w ciągu jednego dnia zebraliśmy około 5 tysięcy podpisów. Podziękowania dla wszystkich Krakowian, którzy zdecydowali się nas poprzeć!

8.08.2008

Akcja zbierania poparcia społecznego zakończona. W ciągu czterech wrześniowych niedziel zebraliśmy  ponad 10 tysięcy podpisów pod naszym apelem. Oprócz tego uzyskaliśmy ponad 2  tysiące podpisów poprzez stronę internetową. Dodatkowo oficjalnymi pismami naszą inicjatywę poparło siedem zarządów dużych krakowskich spółdzielni mieszkaniowych, reprezentujących 40 tysięcy mieszkańców, a także kilka organizacji pozarządowych. Dane te świadczą o skali zainteresowania Krakowian problemem.

W tych dniach apel wraz z podpisami trafia do adresatów, czyli do Prezydenta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego, Radnych Krakowa, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Pani Bożeny Kotońskiej oraz Wojewody Małopolskiego Pana Jerzego Millera.

Treść apelu jest następująca:

My niżej podpisani apelujemy o skuteczną długofalową ochronę terenów zielonych na Zakrzówku, znajdujących się w granicach parku krajobrazowego. Oczekujemy konsekwentnej ochrony wartości przyrodniczych i wyłączenia spod zabudowy mieszkaniowej tego obszaru.

Rok 2009

Skocz do: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

21.01.2009

W związku z otrzymanymi informacjami z Wydziału Architektury w Krakowie dotyczącymi obszaru Zakrzówka, zgłoszonego do programu Natura 2000, pragniemy poinformować, że na wniosek Piotra Nawary, architekta pracującego na zlecenie firmy Gerium Polska Development sp. z o.o., rozpoczęto procedurę starania się o uzyskanie warunków zabudowy (wztit - tzw. wuzetka) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na poszczególnych działkach na Zakrzówku, których firma Gerium jest właścicielem.

W naszej opinii jest to próba zabudowy terenu chronionego procedurą wyznaczania obszaru Natura 2000. Działania te stoją w jawnej sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami inwestora, dotyczącymi zagospodarowania i ochrony tego terenu, zgodnie z zapisami planu przestrzennego i planu Natury 2000, jeżeli zostanie ona ostatecznie uchwalona. Uważamy, iż w ten sposób Gerium potwierdza swój absolutny brak wiarygodności, a jego postępowanie jest kpiną nie tylko z urzędników i radnych Krakowa, ale przede wszystkim z jego mieszkańców.

Z pewnością nie pozwolimy na zabudowę tego terenu i będziemy oprotestowywać wszelkie wnioski inwestora, które miałby przybliżyć zabudowę.

29.05.2009

Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, których zadaniem na polecenie Ministerstwa była weryfikacja obszarów przeznaczonych do Natury 2000, usunęli obszar Zakrzówka z listy obszarów przeznaczonych do ochrony. Powodem była niska proporcja ilości motyli modraszków do wielkości obszaru przeznaczonego do ochrony oraz spodziewane trudności w utrzymaniu tej populacji w przyszłości. Naukowcy oparli się m.in. na opracowaniu profesora Kasperczyka z Uniwersytetu Rolniczego zleconego przez Urząd Miasta przy aktywnej działalności w tej sprawie radnego Stawowego. Opracowaniu, do którego badania odbywały się styczniu, kiedy to motyli raczej nie widać... Tak więc w ubiegłym roku światowej sławy specjalista w dziedzinie ochrony modraszka, prof. Michał Woyciechowski z Instytutu Nauk o Środowisku UJ zakwalifikował Zakrzówek do Natury2000, powiększając nawet jego obszar, natomiast w tym roku naukowcy z PAN opierając się m.in. na opracowaniu, specjalisty od łąkarstwa (nie od motyli!), usuwa Zakrzówek z propozycji naturowej.

Argument o niskiej proporcji ilości motyli w stosunku do wielości terenu jest nieracjonalny gdyż teren, który miał być objęty ochroną zawierał w sobie zalew i skały, na których z oczywistych powodów motyle występować nie mogą. No cóż przyzwyczailiśmy się już, że w tej sprawie nie należy się spodziewać racjonalnego zachowania ze strony jakichkolwiek oficjalnych czynników.

Również argument o trudnościach z utrzymaniem populacji motyla jest nieprawdziwy. Motylom niczego na Zakrzówku nie brakuje i żyje im się dobrze. Wystarczy nie wpuszczać tam koparek i rozpoczynać budowy, a nic się im nie stanie. Czyżby przyrodnicy z Polskiej Akademii Nauk również byli za zabudową na Zakrzówku? Czy ich rolą jest zwalniać tereny wartościowe przyrodniczo pod zabudowę czy raczej je chronić?

Następne kroki, jakie będą podejmowane w tej sprawie będą następujące: Zweryfikowana przez PAN lista obszarów naturowych zostanie przekazana do ministra, który podejmie decyzję o przekazaniu jej w niezmienionym lub zmienionym kształcie do Brukseli. Tam Komisja Europejska podejmie ostateczną decyzję o zakresie obszarów włączonych do natury 2000.

27.06.2009

Na pierwszej czerwcowej sesji Rady Miasta Radni przegłosowali poparcie dla obszarów Natura 2000 w Krakowie wraz z poprawką rekomendującą Zakrzówek do obszarów naturowych. Teraz wszystko w rękach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pana dr Michała Kiełszni. Prosimy nadal o przesyłanie na adres Ministerstwa Środowiska minister@mos.gov.pl apelu w sprawie zakwalifikowania Zakrzówka do Natury2000.

1.07.2009

W dniu dzisiejszym w czasie sesji Rady Miasta grupa radnych chciała ochronić Zakrzówek wprowadzając tam zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Decyzja w tej sprawie została przesunięta na okres powakacyjny. Jednak 14 radnych chciało odrzucić tę uchwałę od razu, czyli głosowało PRZECIWKO OCHRONIE ZAKRZÓWKA. Oto oni:

 • Jakub Bator (PO),
 • Tomasz Bobrowski (PO),
 • Jerzy Fedorowicz (PO),
 • Bartłomiej Garda (PO),
 • Władysław Harasimowicz (PO),
 • Bartłomiej Kocurek (PO),
 • Bogusław Kośmider (PO),
 • Łukasz Osmenda (PO),
 • Jerzy Połomski (PO),
 • Grzegorz Stawowy (PO),
 • Paweł Sularz (usunięty z PO),
 • Zygmunt Włodarczyk (niezależny),
 • Jerzy Woźniakiewicz (PO)
 • Paweł Zorski (PO).

Wniosek o odrzucenie projektu ochrony Zakrzówka zgłosił radny Grzegorz Stawowy, który jeszcze miesiąc temu (podobnie jak radny Kośmider z VIII Dzielnicy) głosował za rekomendacją Zakrzówka do sieci Natura2000. Co takiego stało się w międzyczasie, że zmienili tak radykalnie zdanie?..

23.09.2009

Pomimo zapowiedzi i usilnych starań w środę 23.09.2009 nie odbyło  się w Radzie Miasta głosowanie nad uchwałą ustanawiającą na Zakrzówku Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.

Okazało się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wydała  warunkowe uzgodnienie dot. uchwały.  To powoduje wydłużenie całej procedury  uchwalania zespołu przyrodniczo krajobrazowego Zakrzówka i wiąże się z  dodatkowymi ustaleniami. Tak więc akcja w tym tygodniu zostaje  odwołana.

Urzędnicy dokładają wszelkich starań, aby opóźnić głosowanie nad uchwałą w nadziei, że w tym czasie inwestor zdoła otrzymać Decyzję o Warunkach Zabudowy i będzie mógł otrzymać pozwolenie na budowę. Mamy jednak nadzieję, że rozsądek zwycięży i ci radni, którzy do tej pory nas nie popierali, uczynią to i na następnej sesji wprowadzą do porządku obrad głosowanie nad uchwałą. Nadal liczymy na poparcie w niedalekiej przyszłości! Będziemy na bieżąco informować o szczegółach, a tymczasem namawiamy wszystkich zainteresowanych do pisania i odwiedzania radnych i przedstawiania im swojego żądania ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego na Zakrzówku.

24.09.2009

Zielony Zakrzówek zgłosił 2 projekty do budżetu obywatelskiego: kąpielisko na Zakrzówku w budżecie miejskim (projekt nr 44) oraz siłownię na świeżym powietrzu na Zakrzówku nieopodal kąpieliska w budżecie dzielnicy VIII (projekt nr 11). Aby twój głos był ważny, należy zagłosować na 3 projekty w budżecie miejskim i 3 projekty w budżecie dzielnicowym.

Rekomendujemy zagłosować w następujący sposób:

BUDŻET MIEJSKI:

Projekt 44 – Publiczne kąpielisko wraz z ogólnodostępną plażą miejską zlokalizowane na terenie kamieniołomu na Zakrzówku. Szczegóły: http://krakow.pl/zalacznik/217910

Projekt 17 – Trasa pieszo-rowerowa łącząca (wzdłuż bulwarów rzeki Wilgi) Podgórze z Zakrzówkiem i Ruczajem. Szczegóły http://krakow.pl/zalacznik/217202

Projekt 18 – Zielona Aleja Twardowskiego – przyjazne połączenie Bulwarów Wiślanych z Zakrzówkiem. Szczegóły http://krakow.pl/zalacznik/217147

BUDŻET DZIELNICY VIII:

Projekt 11 – Ogólnodostępna, bezpłatna siłownia na świeżym powietrzu zlokalizowana na Zakrzówku przy ulicy Św. Jacka. Szczegóły: http://krakow.pl/zalacznik/219638

Pozostałe 2 projekty wg waszego uznania

Głosować można do 28 czerwca 2009 r.  na stronie http://budzet.dialoguj.pl/projects

9.10.2009

Oczekiwanie na głosowanie Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia na Zakrzówku zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Pierwsze czytanie uchwały odbyło się 1 lipca 2009 r. Od tego czasu oczekujemy na wprowadzenie sprawy Zakrzówka do porządku obrad Rady Miasta.

Przypominamy , że poprzednim razem na sesji 23.09.09 nie udało się doprowadzić do głosowania ponieważ urzędnicy i prawnicy Urzędu Miasta oraz innych instytucji, również tych powołanych do ochrony przyrody jak np.: Regionalna Dyrekcja Ochrony Przyrody w Krakowie, robią wszystko by piętrzyć trudności i odsuwać wprowadzenie Zakrzówka pod głosowanie.

Dodatkowym niezrozumiałym dla nas aspektem sprawy jest to, że w Klubie PO w czasie sesji 23.09.09 była dyscyplina partyjna w sprawie usunięcia Zakrzówka z porządku obrad. Czyżby Radni PO chcieli ukryć się za lojalnością partyjną, tak by wyborcy nie mogli ich rozliczyć z tego co zrobili dla ochrony Zakrzówka? Mamy nadzieję, że ta sytuacja nie powtórzy się podczas następnych głosowań odnośnie Zakrzówka.

Tymczasem namawiamy wszystkich, którym przyszłość Zakrzówka leży na sercu do odwiedzania radnych, zwłaszcza tych z PO. Najskuteczniejsze metody, które polecamy to:

a) spotkanie na dyżurze wyborczym – metoda super skuteczna!

Radni prowadzą dyżury, żeby móc spotkać się z wyborcami i z nimi porozmawiać. Jest to najlepsza metoda oddziaływania na radnego, osobista dyskusja w cztery oczy. Można wtedy wyrazić swoje oczekiwanie jakie się ma odnośnie uchwalenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na Zakrzówku np.

Chcę aby Zakrzówek nie został zabudowany i żeby był tam park dla wszystkich Krakowian. Chcę, żeby Zakrzówek był chroniony poprzez zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Proszę Pana/Panią o taką właśnie ochronę Zakrzówka.

b) wysyłanie listów do radnych - metoda bardzo skuteczna!

Można wysłać do radnego list pocztą z prośbą o ochronę Zakrzówka o następującej treści:

Jako obywatel Krakowa oraz pański wyborca zwracam się z wnioskiem i apelem o skuteczną ochronę  Zakrzówka przed zabudową.
Uważam, że jest to obszar niezwykle istotny dla mieszkańców Krakowa. Stanowi on niepowtarzalny teren rekreacyjny o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Jest miejscem wspaniałego wypoczynku w czasie wolnym od pracy dla starszych i młodzieży.
Jednocześnie sprzeciwiam się prowadzeniu tam jakichkolwiek inwestycji innych niż ogólnodostępna rekreacja.
Przyroda tego terenu jest unikatowa w skali Krakowa. Bliska centrum lokalizacja miejsca o tak wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych stanowi o zupełnej wyjątkowości tego terenu w skali Polski i Europy.
Zakrzówek może się stać kolejną atrakcją turystyczną Krakowa jeżeli tylko będzie zadbany i utrzymywany w czystości przez odpowiednie służby miejskie.
Z powyższych powodów proszę Pana/Panią uprzejmie o poparcie ochrony Zakrzówka poprzez uchwalenie na terenie objętym Bielańsko-Tynieckim parkiem krajobrazowym zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

List należy podpisać podając imię, nazwisko i adres.

c) wysyłanie maili do radnych - metoda również skuteczna

Można wysłać do radnego list za pomocą poczty elektronicznej z prośbą o ochronę Zakrzówka. Mail należy podpisać podając swoje imię, nazwisko i adres.

d) telefonowanie do radnych - metoda bardzo skuteczna.

Tutaj sprawa jest najprostsza. Po prostu trzeba zadzwonić do radnego i powiedzieć mu na przykład:

Chcę aby Zakrzówek nie został zabudowany i żeby był tam park dla wszystkich Krakowian. Chcę, żeby Zakrzówek był chroniony poprzez zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Proszę Pana/Panią o taką właśnie ochronę Zakrzówka.

28.10.2009

Mamy potwierdzoną wiadomość, że na sesji rady miasta 4 listopada 2009 r. będzie głosowana uchwała w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na Zakrzówku.

Jest to dosyć szokująca informacja, bo zanosiło się że znowu nas przestawią na inny termin.  Wniosek o wprowadzenie tego tematu na sesję zgłosił nasz główny oponent radny Stawowy. Oznacza to, że przeciwnik szykuje jakiś trik, który ma sprawić by sprawa oczywista stała się mało oczywista. Tym bardziej potrzebny będzie tłum na sali obrad, żeby radni nie mieli wątpliwości jak głosować.

Apelujemy do Wszystkich gorąco o dwie sprawy:

1. Przyjdźcie na sesję 4 listopada 2009 r. o  godzinie 9.30 do rady miasta, Plac Wszystkich Świętych  1. Przyprowadźcie ze sobą waszych współpracowników, mężów, żony, dzieci, sąsiadów i całą społeczność lokalną. Wasza obecność będzie kluczowa dla wyników głosowań. Prosimy Was gorąco, zwolnijcie się na kilka godzin z pracy i szkół i pojawcie się na sesji.

Żeby się wyróżniać się z tłumu ubierzcie na siebie coś zielonego. Nasz kolor do identyfikacji to ZIELONY.

2.  Odwiedzajcie radnych zwłaszcza tych z PO lub chociaż do nich dzwońcie (PO głosując z dyscypliną partyjną wycofało Zakrzówek z porządku obrad sesji 23 września. Mamy nadzieję, że tym razem dyscypliny nie będzie). Trzeba ich przekonywać tak usilnie, żeby im się Zakrzówek śnił po nocach. Oddziaływanie na radnych jest bardzo ważne, bo jest istotą demokracji. Pamiętajcie, radni są dla Was a nie Wy dla nich!

3. Roześlijcie tę wiadomość i adres naszej strony do wszystkich znajomych i zaproście ich do działania.

TYLKO RAZEM MOŻEMY URATOWAĆ ZAKRZÓWEK!!

29.10.2009

Dla kogo powinien być Zakrzówek, kto powinien mieć możliwość korzystania z jego zasobów?  Takie pytanie nasuwa się obserwując propagandę dewelopera.

Zielony Zakrzówek twierdzi, że przyroda na Zakrzówku powinna należeć do wszystkich mieszkańców Krakowa. Uważamy, że miejsce to powinno być dostępne, oprócz przeciętnych śmiertelników, dla społeczności zasiedziałych na tym terenie, czyli dla wspinaczy i nurków. Nowy park powinien być przystosowany również dla osób starszych i mających trudności z poruszaniem się. Także matki z dziećmi w wózkach powinny mieć możliwość bezpiecznego spaceru z wózkiem.

Dla tych ostatnich grup użytkowników dostępne powinny być płaskie tereny, które znajdują się pomiędzy ulicami Jacka i Wyłom. Niestety łąka ta ma zamienić się w blokowisko. Oj, jakiż to będzie wspaniały wypoczynek...

Próbuje się nam wmówić, że powstanie osiedla dla kilku tysięcy mieszkańców da nam prawdziwy park. Cóż za bzdura! Park pośród bloków. Takie "parki" już są w Krakowie, jest Kurdwanów, osiedla Nowej Huty itd. Deweloper razem z niektórymi radnymi chcą, aby ludzie starsi i matki z dziećmi spacerowały między blokami. Reszta będzie mogła wypoczywać na wzgórzach i skarpach wokół zalewu wsłuchując się w ryk przelotowej ulicy biegnącej przy zalewie i skałkach...

Rok 2010

Skocz do: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

8.01.2010

Oto mapa pochodząca z aktualnej Strategii Rozwoju Miasta Krakowa. Wyraźnie widać, że cały Zakrzówek, wraz z obszarem między Jacka i Wyłom przeznaczony jest pod stworzenie parku miejskiego. Dlaczego zatem miasto dążyło do stworzenia projektu planu zagospodarowania, który jest sprzeczny z zapisami jego własnej strategii? Czyżby Urząd Miasta cierpiał na rodzaj zbiorowej schizofrenii?.. Ze szczegółami strategii można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta.


22.01.2010

21 stycznia 2010 odbyło się spotkanie w sprawie Zakrzówka zorganizowane przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Było to pierwsze spotkanie z cyklu spotkań mających stanowić konsultacje społeczne przed przystąpieniem przez Zarząd Miasta do nowego projektu planu miejscowego dla Zakrzówka.

Jakież było nasze zdziwienie, gdy po wejściu na salę okazało się, że jesteśmy jedyną organizacją, która jest zainteresowana ochroną Zakrzówka przed zabudową! Wszystkie pozostałe zaproszone organizacje oprócz naszej są bezpośrednio materialnie zainteresowane tym, aby blokowisko powstało. Prezydent zaprosił na spotkanie tylko nas (Zielony Zakrzówek i Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik) spośród kilkudziesięciu innych krakowskich organizacji społecznych, apelujących o ochronę Zakrzówka przed zabudową. Jest to jawna manipulacja opinią publiczną(!), gdyż społeczny sprzeciw dla zabudowy Zakrzówka został zredukowany do zaledwie dwóch organizacji!!! Prezydent dobrze wie, że o Zakrzówek walczy oprócz nas kilkadziesiąt innych organizacji społecznych, które wystosowały do niego list otwarty w tej sprawie.

Jeżeli teraz w toku dalszych negocjacji powiemy wyraźne "NIE" pomysłowi zabudowy, komunikat medialny będzie brzmiał: „Wszystkie organizacje były za zabudową z wyjątkiem jednej, dlatego przyjęto rozwiązanie pozwalające na budowę osiedla”...

Dlatego mimo, że nie akceptujemy takiego sposobu prowadzenia konsultacji przez Zarząd Miasta, zgodziliśmy się nadal w nich uczestniczyć, aby pokazać, że jesteśmy gotowi do rozmów nad przyszłością Zakrzówka. Żeby nieuczciwa sytuacja się nie powtórzyła, postanowiliśmy zaprosić do negocjacji inne zainteresowane Zakrzówkiem stowarzyszenia. Jeżeli nie zostaną włączone w prace, będziemy musieli wycofać się z dalszego uczestnictwa, a całą sprawę określić mianem farsy przygotowanej przez Prezydenta Majchrowskiego!

Negocjacje mają się odbywać w dwóch grupach, które będą koncentrować się na dwóch obszarach: na zachód i na wschód od ulicy Wyłom. Mamy nadzieję, że w toku dalszych negocjacji Zarząd Miasta nie dopuści do zrobienia z konsultacji społecznych żenującego spektaklu jawnej nieuczciwości, krzywdzącej znaczną część krakowian popierających zagospodarowanie Zakrzówka bez osiedla.

30.01.2010

Miło nam donieść, że Zakrzówek zajął trzecie miejsce w plebiscycie na 7 cudów Krakowa. Plebiscyt ten organizowany jest przez serwis internetowy Moje Miasto. Internauci wybrali Zakrzówek takim, jak jest teraz, niezabudowany, bez osiedla i stanowiący miejsce rekreacji Krakowian. Pierwsze miejsce zdobyło opactwo Benedyktynów w Tyńcu, a drugie Teatr im. Juliusza Słowackiego. Relację z wręczenia nagród można obejrzeć na stronie

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/7-cudow-krakowa-zobacz-wyniki-glosowania,2870006,art,t,id,tm.html

12.02.2010

W dniu 12.02.2010 r. z inicjatywy Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, odbyło się, drugie posiedzenie okrągłego stołu w sprawie przyszłości Zakrzówka. W spotkaniu tym po raz pierwszy mogli uczestniczyć reprezentanci 17 organizacji i stowarzyszeń, które wcześniej nie zostały zaproszone przez Prezydenta mimo, że wyraziły zainteresowanie sprawami Zakrzówka w liście otwartym do Prezydenta i Radnych. Tym razem Prezydent wyraził zgodę na ich udział w obradach. Stowarzyszenia te reprezentują rzeczywisty głos merytoryczny w materii planistycznej, urbanistycznej, przepisów prawa, ochrony środowiska i w końcu realnej reprezentacji społeczeństwa Krakowa.

Na spotkaniu zostało wypracowane większościowe porozumienie dotyczące powołania jednego zespołu roboczego w ramach, którego miałyby się odbywać dalsze prace. Zgodę na to wyraził również przedstawiciel inwestora. W spotkaniu tego zespołu roboczego uczestniczyłby jeden reprezentant z każdej zaproszonej strony.

Niestety dalszy przebieg spotkania i przedstawiana argumentacja, moderowana przez specjalistę wybranego przez Prezydenta, wyjątkowo nie spodobała się reprezentantom niektórych właścicieli działek na Zakrzówku, którzy to w połowie trwania obrad stołu, opuścili spotkanie. Takie zachowanie nie byłoby może zaskoczeniem, gdyby nie fakt, że po pewnym czasie, trwające obrady opuścili przedstawiciele podający się za reprezentację środowiska wspinaczy i przedstawiciel klubu nurkowego.

Należy tu dodać, że przed opuszczeniem obrad przez reprezentanta wspinaczy, uczestnicy spotkania wyrazili zgodę, by skład stron uczestniczących w obradach poszerzyć o kolejne 12 organizacji wspinaczkowych z terenu Krakowa. Stało się tak na wyraźne życzenie i zarzut, że reprezentacja tego środowiska nie jest pełna. Powstały wątpliwości co do zasadności powielania organizacji tej samej materii, które swoim zakresem działań statutowych skupiają się na zupełnie innych kategoriach tematycznych. Mimo tych wątpliwości wniosek został zaakceptowany i wyrażono zgodę na powiększenie grona obradujących.

Niestety, ku naszemu zdumieniu, po upływie pewnego czasu, z uczestnictwa zrezygnował przedstawiciel inwestora.

W związku z taką postawą i zaistniałymi faktami pozostałe uczestniczące w obradach strony w liczbie 18 wystosowały oświadczenie, które następnie zostało przez wszystkich uczestników za wyjątkiem Pana Prezydenta Bujakowskiego, podpisane jako deklaracja i oficjalne stanowisko.

Co najmniej 20 krakowskich stowarzyszeń i innych organizacji zgłosiło chęć uczestnictwa w obradach okrągłego stołu dotyczącego przyszłości Zakrzówka. Wszystkie one podzielają pogląd Zielonego Zakrzówka i jednoznacznie opowiadają się za utworzeniem parku na tym terenie i zablokowaniem możliwości budowy osiedla mieszkaniowego.

Pierwsze spotkanie w poszerzonym gronie gronie organizacji społecznych (do negocjacji dołączyło kolejnych 18 organizacji) w ramach okrągłego stołu odnośnie Zakrzówka odbyło się wczoraj (piątek 12.02.2010). Konkluzje z tego spotkania są następujące:

Obecnie w Radzie Miasta Krakowa procedowana jest w uchwała ustanawiająca na Zakrzówku zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Popieramy działania radnych mające na celu ochronę Zakrzówka. Powołanie zespołu przyrodniczo krajobrazowego na tym obszarze jest w pełni uzasadnionym działaniem, które kontynuuje przyjętą wiele lat temu strategię przyszłości i rozwoju tych terenów. Koncepcja dalszej ochrony krajobrazowej, przyrodniczej i zasobów wodnych Zakrzówka w połączeniu z wprowadzeniem funkcji usług publicznych oraz rekreacyjnych w pełni realizuje zarówno politykę przestrzenną zapisaną w dokumentach planistycznych, jak i oczekiwania mieszkańców Krakowa.

Uważamy, że problem Zakrzówka powinien być w pierwszej kolejności rozstrzygnięty przez Radę Miasta. To ona powinna podjąć suwerenną decyzję dotyczącą wprowadzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Przyjęcie uchwały o zespole nakreśli ramy prawne (wnosimy o opracowanie planu ochronnego).

Prowadzenie rozmów dot. Zakrzówka przy jednoczesnym procedowaniu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego przez radnych wprowadza niepotrzebny spór kompetencyjny. Dlatego zwieszamy rozmowy przy okrągłym stole, aż do chwili podjęcia decyzji przez Radę Miasta. Wtedy powrócimy do rozmów w celu wypracowania szczegółów przyszłości Zakrzówka.

Stanowisko to popierają niżej podpisane podmioty:

Stowarzyszenie 10 czerwca, Stowarzyszenie Centrum im. Mirosława Dzielskiego, Konfederacja na rzecz Przyszłości Krakowa, Cracovia Urbs Europaea, Stowarzyszenie Zielona Mogiła, Stowarzyszenie Wilga, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Ratowania Dzielnicy VII, Zieloni 2004, Zielony Zakrzówek, Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolska, Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierzyńca, Stowarzyszenie PODGORZE.PL, Krytyka Polityczna Kraków Projekt Miejski, Stowarzyszenie Przyjazny Kazimierz, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik.

15.02.2010

W dniu dzisiejszym o godzinie 17.00 na Placu Wszystkich Świętych odbył się happening powiązany z multimedialną prezentacją Społecznej Strategi Rozwoju Zakrzówka. Było dużo atrakcji, między innymi program obejmował:

 • Spojrzenie na Kraków z lotu ptaka oraz z perspektywy żaby
 • Multimedialna prezentacja ochronnej strategii dla Zakrzówka na miarę XXI wieku
 • Opowieści babci Maliny i dziadzia Henia
 • Polemika ze zdegustowanym deweloperem
 • Machanie flagą w kierunku pobliskiego Magistratu
 • Wysłanie w kosmos zielonych baloników z przesłaniem do Narodów Świata
 • Szczegółowe wyjaśnienie sprawy Zakrzówka
 • Wspólne postawienie zasadniczego pytania i wspólna próba odpowiedzenia na nie
 • Wzruszająca chwila wręczenia bukietu czerwonych róż i maków z podziękowaniami dla Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego
 • Występy groupies
 • Partia brydża
 • Lampka wina
 • Urocza chwila
 • Przelot motyla

Przyszło ponad 100 osób, było wesoło, melodyjnie, gwarno, no i najważniejsze – sympatycznie. Miejmy nadzieję, że nasze liczne zgromadzenie spowoduje, że w środę Radni przegłosują pozytywnie wprowadzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na Zakrzówku, co jest ostatnią szansą na uratowanie tego obszaru. Relację fotograficzną okiem Małgorzaty Małochleb można zobaczyć na stronie:

http://www.flickr.com/photos/zielonasiec/galleries/72157623446427498/#photo_4360801146

17.02.2010

Dzisiaj po kolejnej burzliwej dyskusji w Radzie Miasta odbyło się głosowanie poprawek do uchwały wprowadzającej na Zakrzówku zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Ku naszej niezwykłej radości wszystkie poprawki zostały odrzucone. Oznacza to, że za kilka tygodni Rada Miasta będzie głosowała uchwałę w niezmienionym kształcie w stosunku do tego, który został zaproponowany przez radnych popierających ochronę Zakrzówka. Wcześniej musi być jednak odesłana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do zaopiniowania.

Jest to dla nas duży sukces i uwieńczenie długiego okresu walki o Zakrzówek, na razie połowiczne.

W najbliższym czasie przedstawimy bardziej szczegółową relację z naszych ostatnich działań z listą jak który radny głosował oraz z multimediami.

Mniemy nadzieję, że końcowe głosowanie będzie równie pozytywne.

Poniżej zamieszczamy listę głosowania najbardziej szkodliwej poprawki nr 4 autorstwa radnego Grzegorza Stawowego oraz Jerzego Fedorowicza. Osoby, które głosowały za przyjęciem poprawki na razie są przeciwko ochronie Zakrzówka przed zabudową.

17.02.2010 poprawki do zespołu - poprawka nr 4 Stawowy Fedorowicz

Okręg wyborczy nr 1 - Dzielnica I Stare Miasto i Dzielnica II Grzegórzki.

 • Tomasz Bobrowski – za
 • Małgorzata Jantos – nieobecna
 • Wojciech Kozdronkiewicz – przeciw
 • Stanisław Rachwał – przeciw
 • Grzegorz Stawowy – za

Okręg wyborczy nr 2 - Dzielnica III Prądnik Czerwony i Dzielnica IV Prądnik Biały.

 • Janusz Chwajoł – za
 • Piotr Franaszek – przeciw
 • Władysław Hasasimowicz – za
 • Bolesław Kosior – przeciw
 • Dariusz Olszówka – nieobecny
 • Elżbieta Sieja – wstrzymuje się
 • Paweł Sularz - za

Okręg wyborczy nr 3 - Dzielnica V Krowodrza, Dzielnica VI Bronowice i Dzielnica VII Zwierzyniec.

 • Wojciech Hausner – przeciw
 • Bartłomiej Kocurek – za
 • Marta Patena – przeciw
 • Agata Tatara – przeciw
 • Paweł Zorski – za

Okręg wyborczy nr 4 - Dzielnica VIII Dębniki, Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnica X Swoszowice i Dzielnica XI Podgórze Duchackie - okręg wyborczy na terenie którego zlokalizowany jest Zakrzówek.

 • Paweł Bystrowski - przeciw
 • Mirosław Gilarski - przeciw
 • Bogusław Kośmider – za
 • Iga Lipiec - za
 • Katarzyna Migacz - przeciw
 • Barbara Miłek-Mikuła - nieobecna
 • Krzysztof Sułowski - nieobecny
 • Marta Suter – przeciw

Okręg wyborczy nr 5 - Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim i Dzielnica XIII Podgórze.

 • Grażyna Fijałkowska – przeciw
 • Łukasz Osmenda – za
 • Daniel Piechowicz – przeciw
 • Małgorzata Radwan-Ballada – przeciw
 • Łukasz Słoniowski – przeciw
 • Zygmunt Włodarczyk – nieobecny

Okręg wyborczy nr 6 - Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice i Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie.

 • Jakub Bator - przeciw
 • Bartłomiej Garda - za
 • Józef Plich - przeciw
 • Piotr Wiszniewski - przeciw
 • Jerzy Woźniakiewicz - za
 • Stanisław Zięba – za

Okręg wyborczy nr 7 - Dzielnica XVI Bieńczyce i Dzielnica XVIII Nowa Huta.

 • Jerzy Fedorowicz – za
 • Jan Franczyk – przeciw
 • Stanisław Maranda – przeciw
 • Włodzimierz Pietrus – przeciw
 • Jerzy Połomski – za
 • Marek Stelmachowski – przeciw

Na stronie http://www.bip.krakow.pl/?mmi=10226 znajdziesz dokładne stenogramy z każdej sesji Rady Miasta z roku 2010.

28.02.2010

Na przełomie roku 2009 i 2010 stworzyliśmy Społeczną Koncepcję dla Zakrzówka. Jest ona alternatywą do lansowanego przez magistrat jedynie słusznego rozwiązania polegającego na zabudowaniu części Zakrzówka i stworzenia w zamian parku na pozostałej części. Stanowi ona również społeczny wkład do dyskusji na temat przeszłości Zakrzówka oraz sposobu decydowania o przestrzeni miasta w ogóle.

Koncepcja ta powstała w oparciu o pracę społeczną osób z całego Krakowa, dla których rozwój tego miasta nie jest obojętny. W zespole projektowym udział brali architekci, urbaniści, socjologowie miasta i przyrodnicy. W pracach opierano się o istniejące badania naukowe np.: mapę roślinności rzeczywistej Krakowa.

Wiemy, że nie jest to projekt doskonały (powstawał w ramach pracy społecznej po godzinach i w weekendy). Mimo to uważamy, że może on stanowić punkt wyjścia do społecznej dyskusji na temat konkretnych rozwiązań, które powinny znaleźć się na Zakrzówku.

Program funkcjonalny:

W naszej opinii park taki jak Zakrzówek nie potrzebuje specjalnie wydumanego wyposażenia. Ścieżki, ławki, opróżniane kosze na śmieci i barierki w niebezpiecznych miejscach znakomicie uzupełnią atrakcyjność skał i jeziora. To w zasadzie by wystarczyło. Wiemy jednak, że rozwijające się miasto potrzebuje terenów do bardziej zorganizowanej rekreacji, dlatego w naszym projekcie znalazł miejsce cały szereg urządzeń, które poszerzają ofertę parku na Zakrzówku.

Cały park podzielony został na cztery strefy służące różnym celom. Są to:

 • Strefa wypoczynku rodzinnego i sportu – służy najszerzej pojętemu wypoczynkowi poprzez rozwój aktywności fizycznej. Znajdują się tu otwarte boiska, korty, pływające baseny.
 • Strefa wypoczynku i relaksu w ciszy – obejmuje najcenniejsze przyrodniczo rejony, podstawowe wyposażenie parkowe skłania do kontemplacji i relaksu.
 • Strefa sportów ekstremalnych – zarezerwowana dla odwiecznych użytkowników Zakrzówka tj. wspinaczy, nurków, speleologów, trialowców.
 • Strefa nauki – naturalna kontynuacja funkcji kampusu UJ, znajdują się tu planetarium i centrum edukacji ekologicznej.

Istotnym elementem projektu jest również system ścieżek edukacyjnych. Jest więc ścieżka edukacji przyrodniczej prezentująca unikalne gatunki roślin i zwierząt w ich naturalnej lokalizacji. W miejscach występowania chronionych gatunków ścieżka zbudowana byłaby na podestach tak, aby nie zaburzać spokojnej egzystencji zwierzętom i owadom. Jest też ścieżka edukacji geologiczno-historycznej przybliżająca odwiedzającym liczne na Zakrzówku artefakty z tych dziedzin. Całość dopełniona jest systemem ścieżek rowerowych.

W parku jest też miejsce dla stadniny koni. Konie mogłyby wypasać łąkę z motylami, która wymaga koszenia co 2-3 lata lub wypasania przez zwierzęta. Stadnina służyła by mieszkańcom do rekreacji, mogła by być miejscem zawodów hipicznych czy też hipoterapii dla dzieci. Ze stadniną połączona byłaby ścieżka konna okrążająca Zakrzówek i biegnąca wałami Wisły do Tyńca.

Finansowanie projektu:

Najważniejsze jest jednak pytanie skąd wziąć na to pieniądze. Najpierw teren pod park musi zostać wykupiony od właścicieli. Na wykup terenów dla celów ochrony przyrody są fundusze unijne. Nie spodziewamy się, aby była to wysoka cena, gdyż ziemia nie budowlana nie jest bardzo droga. Zagospodarowanie parku to kolejny etap inwestycji. Wiemy, że podstawowa infrastruktura parkowa czyli ścieżki, ławki, kosze i barierki na klifach nie jest aż tak droga. Tworzenie ścieżek edukacyjnych i ich infrastruktury również może być finansowane z funduszy unijnych. Niewątpliwie miasto musiałoby dołożyć część pieniędzy, były by to jednak kwoty w zasięgu budżetu Krakowa. Pozostałe elementy parku takie jak skejt park, klub nurkowy, stadnina koni mogłyby być finansowane przez prywatnych inwestorów. Pływalnia i boiska mogłyby powstać przy udziale miasta w ramach istniejącego budżetu na obiekty sportowe.

Prezentacja Społecznej Strategii Rozwoju Zakrzówka

1.03.2010

Audycja o Zakrzówku w Radiofoni w audycji „Gadanie na tapczanie”. Nagranie udostępniamy w całości bez przerywników i reklam.

16.03.2010

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wysłał do Radnych Krakowa pismo z pozytywnym uzgodnieniem projektu uchwały ustanawiającej na Zakrzówku zespół przyrodniczo- krajobrazowy. W piśmie czytamy "Uzgadniam projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Zakrzówek". Oznacza to, że nie ma już żadnych przeszkód formalnych, aby Rada Miasta mogła przegłosować ostatecznie wprowadzenie ochrony na Zakrzówku. Mamy nadzieje, że stanie się to w czasie najbliższych sesji.

Dotychczas ochronę Zakrzówka popierało 22 radnych: Jan Franczyk, Stanisław Rachwał, Piotr Franaszek, Bolesław Kosior, Wojciech Hausner, Marta Patena, Agata Tatara, Paweł Bystrowski, Mirosław Gilarski, Katarzyna Migacz, Marta Suter, Grażyna Fijałkowska, Małgorzata Radwan-Ballada, Łukasz Słoniowski, Jakub Bator, Józef Pilch, Piotr Wiszniewski, Stanisław Maranda, Włodzimierz Pietrus, Marek Stelmachowski.

Stanowisko przeciwne ochronie Zakrzówka wyrażało 15 radnych: Tomasz Bobrowski, Grzegorz Stawowy, Janusz Chwajoł, Władysław Harasimowicz,Paweł Sularz,Bartłomiej Kocurek, Paweł Zorski, Bogusław Kośmider, Iga Lipiec, Łukasz Osmenda, Bartłomiej Garda, Jerzy Woźniakiewicz, Stanisław Zięba, Jerzy Fedorowicz, Jerzy Połomski.

Stanowisko nieznane z powodu nieobecności lub wstrzymania się od głosu: Małgorzata Jantos, Wojciech Kozdronkiewicz, Daniel Piechowicz, Dariusz Olszówka, Elżbieta Sieja, Barbara Mirek-Mikuła, Krzysztof Sułowski, Zygmunt Włodarczyk.

31.03.2010

Głosowanie nad ustanowieniem na Zakrzówku zespołu przyrodniczo-krajobrazowego odrzuciło ten projekt. Za przyjęciem głosowało zaledwie 14 radnych. Pełna lista głosujących:

 • Tomasz Bobrowski - Przeciw
 • Małgorzata Jantos - Przeciw
 • Wojciech Kozdronkiewicz - Przeciw
 • Stanisław Rachwał - Za
 • Grzegorz Stawowy - Przeciw
 • Janusz Chwajoł - Przeciw
 • Piotr Franaszek - wstrzymuje się
 • Władysław Harasimowicz - Przeciw
 • Bolesław Kosior - Za
 • Dariusz Olszówka - Za
 • Elżbieta Sieja - Przeciw
 • Paweł Sularz - Przeciw
 • Wojciech Hausner - Za
 • Bartłomiej Kocurek - Przeciw
 • Marta Patena - wstrzymuje się
 • Agata Tatara - nieobecna
 • Paweł Zorski - nieobecny
 • Paweł Bystrowski - Za
 • Mirosław Gilarski - Za
 • Bogusław Kośmider - wstrzymuje się
 • Iga Lipiec - Przeciw
 • Katarzyna Migacz - Za
 • Barbara Mirek-Mikuła - nie bierze udziału w głosowaniu
 • Krzysztof Sułowski - Za
 • Marta Suter - Za
 • Grażyna Fijałkowska - Za
 • Łukasz Osmenda - Przeciw
 • Daniel Piechowicz - Przeciw
 • Małgorzata Radwan-Ballada - Przeciw
 • Łukasz Słoniowski - nieobecny
 • Zygmunt Włodarczyk - Przeciw
 • Jakub Bator - wstrzymuje się
 • Bartłomiej Garda - Przeciw
 • Józef Pilch - wstrzymuje się
 • Piotr Wiszniewski - Za
 • Jerzy Woźniakiewicz - Przeciw
 • Stanisław Zięba - nieobecny
 • Jerzy Fedorowicz - Przeciw
 • Jan Franczyk - wstrzymuje się
 • Stanisław Maranda - Za
 • Włodzimierz Pietrus - Za
 • Jerzy Połomski - nieobecny
 • Marek Stelmachowski - Za

2.04.2010

Mimo niekorzystnego wyniku głosowania w Radzie Miasta nad uchwałą dotyczącą ustanowienia na Zakrzówku zespołu przyrodniczo krajobrazowego nie tracimy wiary ani zapału do dalszych działań związanych z ochroną tego cennego miejsca.

Tak naprawdę nie jest przesądzone by na Zakrzówku mogła powstać zabudowa osiedlowa, gdyż Zakrzówek jest w obszarze parku krajobrazowego posiadającego liczne ograniczenia i obostrzenia ochronne, a dodatkowo skala występujących tu chronionych artefaktów przyrodniczych (150 gatunków chronionych roślin i zwierząt) jest bezspornie podstawą do uniemożliwienia zabudowy.

Na pewno przed nami jest jeszcze długa i czasochłonna praca nad uchronieniem Zakrzówka przed intensywną zabudową a propagowaniem rekreacji, sportu, ogólnodostępnego wypoczynku i szeroko rozumianej ochrony krajobrazowo przyrodniczej. Wiemy, że nasze stanowisko jest słuszne, bo jest oparte na naukowych badaniach i prawniczych ekspertyzach.

Uważamy że powinniśmy brać przykład ze standardów obowiązujących w Unii, gdzie troska o tak cenne obszary jest bezsporna i nadrzędna. Tamtejsze społeczeństwa o wiele bardziej angażują się w to co ich otacza. W Polsce robią to nieliczni i do tego są zawsze traktowani jak oszołomy, mimo, że robią to dla dobra wspólnego - patrz Rospuda, autostrada na Górze Św. Anny, itd.

W tych nadchodzących dniach Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim nabrania sił, odpoczynku od codzienności i prozy życia, by dostrzec rzeczy niezwykłe, które są w naszym zasięgu i których często nie doceniamy, oraz by mieć siły o te rzeczy walczyć.

10.04.2010

Łączymy się w żalu z pamięcią ofiar katastrofy w Smoleńsku. Szczere kondolencje składamy rodzinom, współpracownikom i przyjaciołom.

Szczególnie ciężkie jest dla nas odejście dowódcy operacyjnego polskich Sił Zbrojnych generała Bronisława Kwiatkowskiego, osobie której losy Zakrzówka nigdy nie były obojętne, a wsparcie jakie nam wszystkim udzielał na rzecz ochrony tego miejsca było nie do przecenienia.

Pokój duszom wszystkich zmarłych.

W obliczu tej wielkiej tragedii, pozostaje nam żywić nadzieję, że doświadczane w tych chwilach pojednanie i solidarność wszystkich Polaków, zapiszą się na trwałe w przyszłych naszych postawach i działaniach, gdzie szacunek do wszelkich wartości i troska o nie będzie jeszcze bardziej oczywista i naturalna. Jakże byłoby wspaniale gdyby ta tragicznie złożona ofiara, zaowocowała wspólnym wysiłkiem pracy, dla dobra naszych małych ojczyzn, które razem tworzą Polskę. Jakże byłoby wspaniale gdybyśmy potrafili, bez podobnych tragedii w tle, osiągnąć tak wysoki poziom bezinteresownej współpracy, nauczyli się pokory oraz zrozumieli prawdziwy sens naszych postaw i wartości, w które wierzymy i którymi żyjemy.

Uczmy się od najlepszych odwagi, zaangażowania i bezinteresownej pomocy. Za wzór służyć nam może postać generała Bronisława Kwiatkowskiego, który niewątpliwie wyróżniał się, w trosce o tą naszą małą i duża Ojczyznę.

Jeszcze raz wyrażamy nasz głęboki żal i ból z powodu utraty tak wielu bardzo wartościowych osób.

11.05.2010

Ruszyła inicjatywa, w której celem jest przeprowadzenie ogólnokrakowskiego referendum. Obywatelski Komitet Inicjatywy Referendalnej „Nic o nas bez nas” proponuje poddać pod głosowanie 4 pytania, w tym jedno dotyczące zabudowy Zakrzówka. Naszym zdaniem jest to niezwykle cenne działanie, którego celem jest wyłonienie rozwiązania akceptowanego przez większość krakowian. Prosimy zatem o poparcie wszelkich działań mających na celu doprowadzenie do obywatelskiego głosowania.

26.05.2010

Zapraszamy wszystkich na konferencję w dniu 29.05.2010 r, organizowaną przez Józefa Pilcha przewodniczącego Rady Miasta Krakowa i Włodzimierza Pietrusa szefa Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK oraz przez organizacje społeczne zajmujące się walką o utrzymanie zagrożonych zabudową terenów zielonych na terenie Krakowa. Temat konferencji nawiązuje bezpośrednio do trzeciego i czwartego pytania referendum, które ma się odbyć przy okazji jesiennych wyborów samorządowych. Liczymy, że konferencja stanie się okazją do przedyskutowania polityki prowadzonej przez obecne władze wobec terenów zielonych.

7.10.2010

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem demokracji w samorządzie na konferencję w dniu 9.10.2010 r. (sala obrad Rady Miasta), zatytułowaną: "Czy Krakowian stać na bezpośredniość?" Jest ona bezpośrednio związana z planowanym w Krakowie referendum, w którym w pytaniu czwartym Krakowianie mają się wypowiedzieć w sprawie przyszłości Zakrzówka.

Celem konferencji jest prezentacja obywatelskich aspiracji i działań na rzecz zwiększenia osobistej odpowiedzialności rządzących i rządzonych w krakowskiej samorządności, w kontekście wartości cywilizacji łacińskiej i światowych poszukiwań nowych instytucji demokracji bezpośredniej. Na konferencji zostaną skonfrontowane aksjologiczne podstawy więzi w europejskich społecznościach z mniej lub bardziej intuicyjnymi poszukiwaniami nowych form ustrojowych.

Konferencja jest organizowana przez Centrum im. Mirosława Dzielskiego oraz Stowarzyszenia 10 Czerwca przy współudziale radnych, którzy popierają referendum oraz którzy zawsze popierali ochronę Zakrzówka.

8.10.2010

W ostatnim czasie na stronach Urzędu Miasta pojawiła się informacja o zamiarze odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania na Zakrzówku. Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony przez prezydenta pod głosowanie przez radę miasta w najbliższym czasie. Jednocześnie prezydent przygotował dwie inne uchwały o rozpoczęciu dwóch innych planów dla tego terenu. W planach tych Zakrzówek zostaje podzielony na dwie części wzdłuż ulicy Wyłom (ulica Wyłom to asfaltowy deptak od skałek do jeziora). Jedna część ma stanowić plan pod roboczym tytułem Zakrzówek Park, a druga Zakrzówek Tereny Inwestycyjne.

Po co robić plan od nowa?

Tym posunięciem prezydent chce zniwelować problem oporu społecznego wobec zabudowy Zakrzówka. Obywatele nie będą przecież protestować przeciw czemuś co jest już zaklasyfikowane jako tereny inwestycyjne. Tymczasem CAŁY teren Zakrzówka, zarówno ten zachód jak i na wschód od ulicy Wyłom, znajduje się w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego i nie jest terenem inwestycyjnym, lecz terenem przeznaczonym pod usługi publiczne.

Jest to stara zagrywka administracji prezydenta Majchrowskiego polegająca na tym, że na połowie terenów parkowych robimy park, a na drugiej połowie pozwalamy na powstanie osiedla mieszkaniowego, które całkowicie zniszczy rekreacyjne walory parku. Sytuacja taka ma miejsce np.: w przypadku Parku Dębnickiego lub Parku Duchackiego. Rozdzielenie tych dwóch obszarów powoduje także, iż rozpatruje się każdy z nich oddzielnie, w separacji z pozostałymi obszarami. Znika więc podczas dyskusji nad planem – teoretycznie przynajmniej – sąsiedztwo skałek i kąpieliska.

Tymczasem na terenie, który ma na Zakrzówku zostać przeznaczony pod inwestycje, na zachód od Wyłom, żyje około 150 gatunków chronionych roślin i zwierząt w tym, znaleziony tam ostatnio, unikalny wąż Gniewosz. Park, który miałby powstać po wschodniej części, jeżeli będzie pozbawiony przedpola i strefy buforowej w postaci łąki z części zachodniej, będzie skłaniał do wypoczynku tak samo jak planty albo zieleniec na Alejach Trzech Wieszczów.

Czy stać nas na to?

W kontekście Zakrzówka zawsze pojawia się pytanie o pieniądze. Aby wykonać ławki i zabezpieczyć ścieżki nad urwiskami wystarczy trochę ponad 1 milion złotych. Tymczasem, prezydent proponuje zaprzepaścić powstający przez 8 lat plan miejscowy i wyprodukować w zamian dwa inne. Koszt tworzenia jednego planu to około 0,5 miliona złotych! Mamy zatem zapłacić z naszych podatków za prezydenckie fanaberie 1 mln i w zamian otrzymać osiedle na terenach zielonych?..

14.10.2010

Czy może być tak, że prezydent, przytaczając zapisy dokumentów, robi to wybiórczo i wybiera tylko te, które udowadniają jego tezę? Okazuje się, że w Krakowie jest to możliwe. Wystarczy przeczytać projekty dwóch uchwał, które Prezydent Majchrowski przedłożył pod głosowanie Radzie Miasta na najbliższej środowej sesji. Uchwały dotyczą wszczęcia nowych planów miejscowych dla Zakrzówka i okolic. Tworzenie tych planów ma zastąpić poprzedni plan, którego nie udało się skończyć prezydentowi przez 8 lat. W nowych planach teren Zakrzówka został podzielony na dwa obszary: na zachód od ul. Wyłom oraz na wchód od tej ulicy. W prezydenckiej propozycji jeden plan ma stać się planem ochronnym, a drugi inwestycyjnym. Plan „inwestycyjny”, wschodni obejmuje obszar od ul. Wyłom do Kapelanki. Na terenie tym znajduje się między innymi łąka pomiędzy ul. Wyłom i Św. Jacka, o którą to łąkę od kilku już lat społeczność Krakowa toczy walkę z prezydencką administracją. Łąka ta według Studium, które jest wytyczną do tworzenia planów miejscowych, znajduje się w:

 • granicach Jurajskich Parków Krajobrazowych,
 • w systemie zieleni i parków rzecznych,
 • w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Krakowa,
 • w obszarze planowanych parków rzecznych,
 • w granicach strefy miejskiej.

Mimo tego, że w Studium są takie zapisy, to prezydent nie przytoczył ich w uzasadnieniu projektu uchwały przedłożonego radnym. Z uzasadnienia możemy się natomiast dowiedzieć, że Studium na terenie tym przewiduje zabudowę mieszkaniową i komercyjną, co nie jest prawdą. Radny, który nie zna się na planowaniu, nie będzie w stanie podjąć uczciwej decyzji bazując na tak zakłamanym uzasadnieniu.

Dlaczego prezydent wprowadza radnych w błąd pomijając wybrane zapisy Studium? Dlaczego w planie „ochronnym”, zachodnim prezydent wymienia cytowane powyżej funkcje ochrony, a w planie wschodnim o nich zapomina? Dlaczego w planie wschodnim łąka, która jest o wiele bardziej cenna przyrodniczo od jeziora i skał, jest traktowana jako teren inwestycyjny? Na te pytania odpowiedź wszyscy znamy i ma ona niewątpliwie związek z planami inwestycyjnymi portugalskiej firmy Gerium/Kraków City Park. Szkoda, że Prezydent Krakowa dla korzyści wybranych firm działa na granicy prawa. Takie wykreślanie słów z dokumentów przypomina aferę medialną, która polegała na wykreśleniu słów „lub czasopisma” z projektu ustawy medialnej.

Tamta afera zakończyła się końcem kariery lewicy. Czym zakończy się sprawa Zakrzówka zależy już tylko od nas.

21.10.2010

Do wczorajszej sesji Rady Miasta wypada tylko dodać, że wszyscy radni, którzy zabrali głos przy pierwszym czytaniu, opowiedzieli się za odrzuceniem prezydenckiego pomysłu rozpoczęcia nowych planów dla Zakrzówka. Liczymy na to, że taką postawę zachowają również na następnej sesji w czasie głosowania. Nie chcielibyśmy, żeby powtórzyła się sytuacja z uchwalania Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego gdzie w czasie pierwszego czytania prawie wszyscy byli za, a potem okazało się, że zabrakło 3 głosów do wprowadzenia ochrony Zakrzówka.

Proponujemy aby miasto wymieniło grunty z Gerium. Miasto posiada wolne tereny inwestycyjne przy motelu Krak. Skoro Prezydent twierdzi, że z powodów własnościowych ziemia przy motelu może być tylko wydzierżawiona na 99 lat, nie widzimy przeszkód aby dokonać wzajemnej dzierżawy terenu. Gerium dzierżawiłoby miastu posiadaną część Zakrzówka, a miasto dzierżawiłoby grunty przy motelu Krak firmie Gerium. Rzecz jest prosta tylko trzeba chcieć. Czy Prezydent Majchrowski zechce się zrehabilitować, to się okaże. Czasu ma już niewiele.

Niestety, na wczorajszej sesji radni odrzucili również uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie Zakrzówka, zieleni w mieście i kompetencji rad dzielnic. Widać nasi wybrańcy nie chcą aby społeczeństwo decydowało o sobie samym. Radni przecież robią to najlepiej... Nazwiska radnych i ich głos w tej sprawie opublikujemy niebawem.

31.10.2010

Co jakiś czas podsuwamy prezydentowi nowe pomysły na wykupienie prywatnych terenów na Zakrzówku. Jednak żadna z propozycji nie zostaje przez urzędników nawet sprawdzona. Od razu dowiadujemy się, że się nie da. Tak było gdy proponowaliśmy pozyskanie części funduszy z Unii Europejskiej na wykup terenów szczególnie cennych przyrodniczo.

Ostatnio pojawił się pomysł na zamianę prywatnych gruntów na Zakrzówku na ziemie, które są we władaniu miasta. Mamy na myśli tereny położone koło Motelu Krak przy rondzie Ofiar Katynia. Autorem pomysłu jest radny Paweł Bystrowski. Pracownicy Prezydenta tradycyjnie twierdzą, że się nie da.

Czy możemy mieć nadzieję, że zamiana dojdzie do skutku? Z pewnością Prezydent będzie się bardzo opierał. Wiemy nieoficjalnie, że środowiska związane z magistratem planują budowę kolejnej gigantycznej galerii handlowej w miejscu motelu Krak. W tym celu zostały już złożone wnioski o warunki zabudowy dla tego terenu. Jednocześnie prowadzone są poszukiwania inwestora,który zechciałby kupić te ziemie razem z gotową już wuzetką.

Na najbliższej sesji dyskutowana będzie uchwała, która zobowiązuje Prezydenta do wprowadzenia parku na Zakrzówku i do wymiany ziem z prywatnymi właścicielami. Projekt został przygotowany przez grupę radych Pawła Bystrowskiego, Włodzimierza Harasimowicza, Katarzynę Migacz, Małgorzatę Radwan-Balladę i Mirosława Gilarskiego.

15.11.2010

Już w tym tygodniu będziemy oddawać bezpośredni głos na naszych reprezentantów w radzie miasta. Przedstawiamy kilka istotnych faktów pomocnych przy podejmowaniu decyzji na kogo zagłosować.

Walcząc od kilku już lat o Zakrzówek spędziliśmy długie godziny i dni w Radzie miasta przysłuchując się dyskusjom radnych, rozmawiając z nimi i przekonując ich do naszych racji. Dzięki temu jesteśmy bardzo dobrze zorientowani, który z radnych zasługuje na powtórny wybór, a który nie. Wiemy, który z nich jest zainteresowany dobrem mieszkańców, a który woli dbać tylko o interesy deweloperów, nawet jeżeli są sprzeczne z dobrem Krakowa.

Zacznijmy jednak od paru zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie a bezpośrednio wiązały się z tym co może przesądzić o przyszłości Zakrzówka.

Na jednej z przedwakacyjnych sesji Rady Miasta Krakowa Zastępca Prezydenta Majchrowskiego pan Bujakowski oświadczył, że zaraz po wakacjach zakończą się trwające od ośmiu lat prace nad dwoma planami dla Zakrzówka (plan nr 1 „Zakrzówek” oraz plan nr 2 „ Salezjańska – Zakrzówek”) i że plany te będą poddane pod głosowanie Radzie miasta.

Minęły nie tylko wakacje, ale i dobiegła końca obecna kadencja Rady Miasta Krakowa a o zakończeniu procedury planów dla Zakrzówka nie tylko, że nie było mowy, ale nawet woli żeby je skończyć.

Co gorsze, a wręcz skandaliczne, na ostatnich dwóch sesjach Rady Miasta Krakowa, pojawiła się propozycja ze strony prezydenta Majchrowskiego, rozpoczęcia całej procedury od nowa i zakończenia procedury trwającej od 2002 roku. Nowe plany miałyby nie obejmować najbardziej atrakcyjnych terenów i umożliwiać ich zabudowę na bazie wuzetek (teren istniejącego parku i lasu za zalewem na Zakrzówku).

Ta propozycja rozpoczęcia od nowa prac planistycznych wzburzyła wielu radnych Krakowa, którzy nie wyrazili zgody na takie działania ze strony Prezydenta Majchrowskiego. Oburzenie tym bardziej zasadne, że nie ma powodów ani przesłanek, które przez okres wakacyjny zmieniłyby w istotny sposób argumentację przemawiającą za tworzeniem po 8 latach prac, nowych planistycznych projektów dla Zakrzówka.

My również uważamy, że niedopuszczalna i skandaliczną jest próba wycofania się przez Prezydenta Majchrowskiego z działań nad toczącymi się cały czas projektami dla Zakrzówka gdzie plan nr 1 Zakrzówek oraz plan nr 2 Salezjańska – Zakrzówek obejmują swoimi granicami cały obszar Zakrzówka i jest to logiczne i spójne działanie zmierzające do faktycznego uregulowania przestrzennego na całości obszarowej Zakrzówka, a nie tylko na jego fragmentach.

Propozycja Prezydenta Majchrowskiego o pomyśle przystąpienia dla nowych planów dla Zakrzówka pod nazwami park Zakrzówek oraz Św. Jacka – Twardowskiego, tak naprawdę swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje tylko wybrane fragmenty Zakrzówka, a do tego rozpoczyna całą procedurę planistyczną od nowa, czyli zwiększa ryzyko, że planów przestrzennych dla Zakrzówka nie będzie przez kolejne długie lata. Takie działanie ze strony Prezydenta nie ma nic wspólnego z działaniem zmierzającym do faktycznego zbliżenia się do zakończenia prac i unormowania sytuacji na Zakrzówku, a wręcz przeciwnie wzmaga chaos i niejasność, który jest wg nas działaniem zamierzonym i celowym.

Dlatego tak ważne były głosowania Radnych Miasta Krakowa nad propozycjami i pomysłami Prezydenta Majchrowskiego na ostatniej sesji, gdzie Radni pokazywali poprzez głosowanie czy godzą się na manipulacje ze strony Prezydenta czy przeciwnie, wyrażają pełen sprzeciw.

Poniżej przedstawiamy nazwiska Radnych, którzy nie poparli pomysłu nowych planów dla Zakrzówka i zaczynania całej procedury prac po 8 latach, od nowa. Było to głosowanie nad drukiem nr 1870 – „Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejonów. Jacka – Twardowskiego”.

 • Piotr Franaszek
 • Jan Franczyk
 • Mirosław Gilarski
 • Wojciech Hausner
 • Bolesław Kosior
 • Stanisław Maranda
 • Katarzyna Migacz
 • Łukasz Osmenda
 • Włodzimierz Pietrus
 • Józef Pilch
 • Łukasz Słoniowski
 • Marek Stelmachowski
 • Marta Suter
 • Agata Tatara
 • Piotr Wiszniewski

Ważny jest fakt, że to właśnie Ci Radni konsekwentnie i do ostatniej sesji, udowadniali swoją postawą że dla nich sprawa faktycznej ochrony Zakrzówka jest najważniejsza.

Ostatnio pojawiły się w prasie i na mieście informacje, że są to osoby, które blokują postęp prac planistycznych na Zakrzówku. Jest to nieprawda! Radni Ci są odwiecznymi sprzymierzeńcami utworzenia ogólnodostępnej zieleni na tym terenie.

Jeszcze raz to dementujemy i apelujemy o bardzo dokładne i rozważne analizowanie wszystkiego tego co wiąże się z ocenami poszczególnych osób. Wielu z wyżej wymienionych radnych, od długich lat prowadzi konsekwentnie działania, by ochrona na Zakrzówku faktycznie zaistniała. Rekomendujemy głosowanie właśnie na te osoby. Nie zgadzamy się na pojawiające się pomówienia wobec tych osób.

Rok 2011

Skocz do: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

23.01.2011

Jeden ze współzałożycieli Inicjatywy Obywatelskiej ZIELONY ZAKRZÓWEK, Pan Michał Szpakiewicz został uhonorowany Medalem Obywatelskim za działalność na rzecz budowy Społeczeństwa Obywatelskiego. Wyróżnienie to zostało przyznane przez Komitet Obywatelski Miasta Krakowa w obecności Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika.

Pan Michał Szpakiewicz odbierając medal podziękował za wyróżnienie, jednocześnie wskazując, że jest to również uhonorowanie postaw wielu osób, które konsekwentnie, niezależnie od sytuacji, układów czy zdarzeń realizują działania zmierzające do wzrostu odpowiedzialności za naszą przestrzeń miejską.

 „Walcząc o małe sprawy w rzeczywistości wpływa się na zmianę tych dużych. Zakrzówek stał się symbolem tej właśnie walki i działań które dotykają Nas wszystkich, bo przestrzeń publiczna jest przecież przestrzenią, w której wszyscy żyjemy. Troska o nią staje się nie przywilejem, ale wręcz koniecznością.”

Jeszcze raz cieszymy się i gratulujemy Michałowi, bo każde tego typu wyróżnienie pokazuje i potwierdza słuszność naszych działań i postaw które chcielibyśmy promować wśród mieszkańców Krakowa.

24.03.2011

Dnia 31 marca br. mija termin składania wniosków do dwóch nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zakrzówka, które zostały rozpoczęte przez poprzednią Radę Miasta. Złożyliśmy wnioski do planu „Park Zakrzówek” oraz „Rejon Św. Jacka-Twardowskiego”, konsultowane z urbanistami, przyrodnikami i architektami. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy poprzez złożenie analogicznych wniosków. 

3.04.2011

Pod naszymi wnioskami do nowych planów miejscowych dla Zakrzówka podpisało się około 2,5tys osób!!! Stworzenie wniosków zajęło nam trochę czasu i dlatego podpisy były zbierane tylko 3 dni. Mimo to znowu nie było problemu z poparciem naszych postulatów ochrony Zakrzówka. Krakowianie po prostu nie chcą na Zakrzówku żadnych bloków, jedynie park z infrastrukturą sportową. Zobaczymy, czy prezydent zechce posłuchać sugestii obywateli czy raczej, tak jak do tej pory, będzie forsował zabudowę w nowych planach.

4.04.2011

Pod koniec marca Rada Dzielnicy VIII podjęła uchwałę skierowaną do Prezydenta Krakowa i Rady Miasta, dotyczącą utworzenia na Zakrzówku zespołu przyrodniczo- krajobrazowego. Inicjatorem uchwały był radny dzielnicy dr Maciej Lewandowski.

Ogromnie cieszy nas ten głos, gdyż jest on jednoznacznym sygnałem, by Zakrzówek był miejscem rekreacyjnym, z pełnym poszanowaniem występujących tutaj walorów krajobrazowo–przyrodniczych. Mamy nadzieję, że wyraźny głos dzielnicy znajdzie poparcie wśród nowych radnych miasta Krakowa.

Mamy również nadzieję, że tym razem Biuro Planowania Przestrzennego w Krakowie, przygotowując projekt planu miejscowego dla Zakrzówka, potraktuje kwestie ochronne, krajobrazowe, przyrodnicze i społeczne priorytetowo, wskazując jednoznacznie na ich nadrzędny cel i znaczenie dla całego obszaru. Radni Dzielnicy VIII jednoznacznie popierają dążenia mieszkańców. Uwidacznia się to w działaniach na rzecz dalszej ochrony Zakrzówka, sprzeciwie wobec budowy osiedla w Parku Dębnickim, czy też sprzeciwie wobec koszmarnego pomysłu krematorium w Podgórkach Tynieckich. Za taką zdecydowaną postawę należą się bez wątpienia pochwały dla radnych dzielnicowych.

Uchwałę o zespole przyrodniczo-krajobrazowym na Zakrzówku poparli radni: Maciej Lewandowski, Antoni Stawarz, Piotr Szewczyk, Sławomir Siekacz, Maria Potempa, Andrzej Moskal, Radny Zbigniew Paleczny i Waldemar Startek. Bardzo dziękujemy!!!

24.05.2011

Prace nad kolejnymi już projektami planów zagospodarowania dla Zakrzówka tak naprawdę przyczyniają się do dezinformacji, a sztuczne podziały jednego obszaru na kilka mniejszych, mogą stanowić zagrożenie w dalszej ochronie obszarowej Zakrzówka poprzez przeforsowanie zabudowy na jednej części kosztem rzekomej ochrony pozostałej części. Dlatego bardzo ważne jest, żeby na spotkaniu pojawiło się jak najwięcej zwolenników pozostawienia Zakrzówka zielonym.

Spotkanie rozpocznie się we wtorek 7 czerwca 2011 r. o godzinie 18.00 w sali kinowej Dębnickiego Ośrodka Kultury „Tęcza” przy ul. Praskiej 52 w Krakowie (budynek siedziby Rady Dzielnicy VIII). Spotkanie to ma na celu zaprezentowanie stanu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Będzie to również okazja do wymiany poglądów na temat kierunków rozwoju tych obszarów pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne w Krakowie, mieszkańcami oraz radnymi Dzielnicy VIII.

25.05.2011

W ostatnich dniach otrzymujemy informacje o dziwnym zanieczyszczeniu wody na Zakrzówku. Ktokolwiek spotkał się z mazią ciemnego koloru w wodzie lub innych miejscach proszony jest o kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska dzwoniąc pod numer 12 422 62 22. Należy zadzwonić i opisać, co się widziało.

Przypuszczamy, że zanieczyszczenie pochodzi z jednej z zalanych przed laty maszyn kamieniołomu lub czyjejś głupoty (ludzie niestety wrzucają do zalewu różne świństwa) lub z celowego działania.

26.05.2011

Już 5 czerwca na Zakrzówku pojawią się dziesiątki osób przebranych za motyle Modraszki. Każdy może się przyłączyć. Wystarczy ubrać się na niebiesko i przynieść ze sobą tekturę falistą, z której wspólnie zrobimy skrzydła motyla. Tak przebrany tłum rozpierzchnie się po Zakrzówku. Dziesięciu znanych fotografów i filmowców będzie robiło zdjęcia i clipy, które zostanąodtworzone radnym. W ten sposób każdy będzie mógł wyrazić poparcie dla idei zachowania Zakrzówka bez jakiejkolwiek zabudowy. Szczegóły akcji możesz poznać tutaj.

Happening wymyśliła znana krakowska artystka Cecylia Malik, która zasłynęła między innymi z akcji pt. „365 drzew” oraz „Ulica Smoleńsk 22.8 2010

Podobnie jak my uważa ona, że Zakrzówek nie jest miejscem do zabudowy. Udało jej się zgromadzić wokół pomysłu happeningu wielu artystów i działaczy, którzy bardzo chętnie zgodzili się pomóc. Widać, że pomysł budowania na tych cudownych terenach jest bulwersujący nie tylko dla działaczy społecznych.

Gorąco zachęcamy każdego aby przyszedł w sobotę i przyłączył się do naszej akcji. Można potraktować to wydarzenie jak piknik rodzinny. Będziemy wspólnie wycinali i malowali skrzydła motyli, razem sprawimy że Zakrzówek stanie się niebieski.

http://modraszekkolektyw.blogspot.com/

1.06.2011

Zapraszamy wszystkich, którzy mogą, chcą i rozumieją że troska o czysty Zakrzówek to nie tylko słowa ale również czyny. W dniach 4 i 5 czerwiec organizujemy sprzątanie na Zakrzówku i zachęcamy jak tylko dacie radę, to włączcie się w tą akcję.

W najbliższą sobotę i niedzielę od godziny 14 do 18 spotkacie Nas w dwóch miejscach na Zakrzówku, gdzie będą czekały na Was worki foliowe. Pierwsze z nich znajdować się będzie na końcu ulicy Twardowskiego przy parkingu samochodowym, a drugi punkt znajdować się będzie przy ulicy Wyłom niedaleko bramy wejściowej dla płetwonurków. Potrzebujemy również chętnych do wydawania worków w tych dwóch miejscach i wspierania miłym słowem zbierających, poprzez godzinne dyżury w porach między 14 a 18 czyli w sobotę i niedzielę.

7.06.2011

Już 8 czerwca w środę pod urzędem miasta na placu Wszystkich Świętych pojawią się dziesiątki osób przebranych za motyle Modraszki. Każdy może się przyłączyć. Wystarczy ubrać się na niebiesko i ubrać tekturowe skrzydła motyla (jak ktoś nie zdążył zrobić sobie skrzydeł to niech po prostu przyjdzie ubrany na niebiesko). W ten sposób każdy będzie mógł wyrazić poparcie dla idei zachowania Zakrzówka bez jakiejkolwiek zabudowy. Niech prezydent i radni dowiedzą się, że jest nas wielu i że nie pozwolimy im zabudować perły Krakowa.

Gorąco zachęcamy każdego aby przyszedł w środę i przyłączył się do naszej akcji. Można potraktować to wydarzenie jak piknik rodzinny. Będzie koncert, filmy i teledyski o Zakrzówku, będziemy tańczyć i tupać nogami, razem sprawimy że Zakrzówek stanie się niebieski.

Przyjdź i działaj z nami!

9.06.2011

Oto relacje medialne z akcji modraszkowej pod Urzędem Miasta:

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/modraszek-kolektyw-manifestowal-pod-urzedem-miasta-zdjecia,2836094,art,t,id,tm.html

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/413393,modraszek-kolektyw-bronil-zakrzowka-zdjecia-video,id,t.html

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/modraszek-kolektyw-protest-w-obronie-zakrzowka-przed,944015,artgal,t,id,tm.html#czytaj_dalej

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/skandal-w-krakowie-pomnik-pilsudskiego-z-niebieskimi,941433,art,t,id,tm.html

Dziękujemy dziewczynom z akcji Modraszek Kolektyw za wielki nakład pracy, jaki włożyły w organizację całego przedsięwzięcia. Frekwencja na wszystkich wydarzeniach Modraszek Kolektyw utwierdza nas w przekonaniu, że walczymy o słuszną sprawę i że nie jesteśmy sami w tej walce. Jeżeli, mimo deklaracji pani w-ce prezydent, nadal będziemy spotykali się z krętactwem urzędników prezydenckich, z pewnością pomyślimy o następnych akcjach na większą skalę. Tak że prosimy: nie wyrzucajcie skrzydeł, bo jeszcze się przydadzą!

22.07.2011

Dziś odbędzie się happening, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem Zakrzówka w ramach projektu artystycznego zapoczątkowanego przez Cecylię Malik pt. „365 Drzew”. W programie przewidziano:

17:00 ZAKRZÓWEK Christopher B. Gray wchodzi na drzewo na terenie Zakrzówka. Przy tej okazji teren Zakrzówka będzie sprzątany przez ochotników oraz zostanie posadzone symboliczne drzewko.

20:00 SCENA TĘCZA - dawne Kino Tęcza - ul. Praska 52 (Dębniki)

KONCERT CroDad & 100 Years i Negradonna

Pokaz następujących filmów o ochronie przyrody w mieście:

MODRASZEK KOLEKTYW - Short Spot Grupy 3 czwarte o akcji artystycznej w obronie Zakrzówka.

200 DRZEWO – reportaż Magdaleny Oleszkowicz (KTVI) o akcji artystycznej Christophera B. Graya.

THE TREE MOVIE – etiuda dokumentalna Maćka Stoczewskiego o wspomnianej akcji artystycznej.

29.08.2011

Chcieliśmy złożyć wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie w związku ze śmiercią wspierającego i zaangażowanego w Nasze działania pana Jana Komalę, który nie szczędził czasu ani środków, by wspierać Nas od wielu już lat.

Wsparcie, jakie otrzymywaliśmy od pana Jana poprzez Jego zaangażowanie, pozostanie na zawsze w naszej pamięci, a tymi słowami chcemy za to podziękować. Chcemy jednocześnie pokazać, że wspierają nas naprawdę bardzo wyjątkowe osoby, od których wiele się uczymy. Są one w różnym wieku i różnych profesji zawodowych, a to co nas łączy w działaniu to świadomość, że działamy w dobrej sprawie, że dostrzegamy, iż życie zobowiązuje również nas do odpowiedzialności i odwagi.

Jeszcze raz dziękujemy panie Janie za jedno i drugie!

5.09.2011

W najbliższy czwartek tj. Biuro Planowania Przestrzennego 08.09.2011 r. o godz. 18.00 w Kinie Tęcza przy ul. Praskiej 52 ma przedstawić koncepcje dwóch planów miejscowych dla Zakrzówka. Prawdopodobnie urzędnicy będą nas przekonywać, że na Zakrzówku należny wybudować osiedle i że jest to teren który do niczego innego się nie nadaje.

Dlatego bardzo ważne jest żeby na spotkaniu pojawiło się jak najwięcej zwolenników pozostawienia Zakrzówka zielonym i przekonało urzędników, że mieszkańcy chcą parku na całym terenie Zakrzówka

Spotkanie rozpocznie się w czwartek 8 września 2011 r. o godzinie 18.00 w sali kinowej Dębnickiego Ośrodka Kultury „Tęcza” przy ul. Praskiej 52 w Krakowie (budynek siedziby Rady Dzielnicy VIII). Oficjalnie spotkanie to ma na celu zaprezentowanie stanu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Będzie to również okazja do wymiany poglądów na temat kierunków rozwoju tych obszarów pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne w Krakowie, mieszkańcami oraz radnymi Dzielnicy VIII.

12.09.2011

Dnia 15 września mija termin składania wniosków do kolejnego planu miejscowego pt. Zakrzówek-Zielna. Obszar tego planu bezpośrednio sąsiaduje ze skałkami. Zabudowanie tego terenu byłoby równie szkodliwe jak zabudowanie łąki pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom. Teren ten nie należy wprawdzie do żadnego dużego dewelopera, ale to nie znaczy, że każdych z chęcią nie postawiłby tam osiedla. Jest to bezpośrednie przedpole skałek. Postawienie tam osiedla z koniecznymi drogami spowodowałoby, że Zakrzówek zostałby zadeptany i zajeżdżony i na pewno nie byłby już cichą enklawą wypoczynku.

Dlatego bardzo ważne jest aby jak najwięcej osób złożyło wnioski do tego planu. Poniżej są linki, z których można ściągnąć tekst wniosku oraz złącznik graficzny, który jest naszą propozycją zagospodarowania tego terenu. Chcemy, żeby teren był w całości przeznaczony pod zieleń publiczną oraz ogródki działkowe. Takie przeznaczanie tego terenu zapisane jest w studium, wiemy jednak, że mimo, iż plan nie może być sprzeczny ze studium, to urzędnicy Majchrowskiego z Biura Planowania Miasta często łamią ten przepis. Przykładem może być plan bulwarów Wisły, gdzie w parku Dębnickim na terenach przeznaczonych w studium pod zieleń publiczną miasto na życzenie Echo Investment proponuje osiedle mieszkaniowe.

Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku planu Zakrzówek-Zielna. Dlatego apelujemy o kolejną mobilizację i o zbieranie jak największej ilości podpisów pod wnioskiem dla tego planu. Podpisane wnioski wraz z załącznikiem należy zanieść na dziennik podawczy Biura Planowania Przestrzennego na ul. Sarego 4 lub do Kancelarii Magistratu na placu Wszystkich Świętych 3-4.

Wniosek należy wydrukować i podpisać przez jak największą liczbę osób. Jeżeli w urzędzie powiedzą, że 20 podpisów na jednej kartce liczy się jak jeden wniosek, to należnych poprosić o wyjaśnienie na piśmie dlaczego tak jest. Nie mają na to paragrafu i nie będą chcieli dać takiego pisma. Wtedy należy ich zbesztać i okopać się w urzędzie i nie wychodzić z własnej woli. Poza tym apeluję o kserowanie lub skanowanie podpisanych wniosków i wysyłanie ich do nas tak, żebyśmy wiedzieli, ile było podpisów.

PROSIMY PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO OCHRONY ZAKRZÓWKA PRZED ZABUDOWĄ!!!

Rok 2012

Skocz do: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

19.01.2012

Zachęcamy wszystkich do oddawania głosów w plebiscycie na najważniejsze wydarzenie kulturalne minionego roku. Wśród nominacji znalazła się nasza akcja modraszkową wymyślona przez artystkę Cecylię Malik. Akcja zwróciła uwagę krakowian na nieprawidłowości, jakie dzieją się wokół Zakrzówka. Teraz możemy jeszcze raz zwrócić uwagę opinii publicznej na temat tego jak miasto działa na szkodę mieszkańców. Głosujcie na Modraszek Kolektyw!!!

12.02.2012

Modraszek Kolektyw zdobył nagrodę publiczności w Kulturalnych Odlotach!!! Wygraliśmy z takimi wydarzeniami jak wysokobudżetowy festiwal Sacrum Profanum lub światowej sławy artystką Katarzyną Kozyrą.

A wszystko to dzięki Wam, którzy nas wspieracie od kilku już lat. Dziękujemy wszystkim, którzy na nas głosowali, wszystkim, którzy uczestniczyli w akcjach Modraszkowego Kolektywu i wszystkim, dzięki którym Zielony Zakrzówek nadal walczy o zastopowanie degradacji perły Krakowa, czyli Zakrzówka. Dzięki inicjatywie sióstr Malik Modraszek Kolektyw nagłośnił urzędnicze matactwa dotyczące Zakrzówka. Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób, które wspierają nasze akcje, piszą pisma i odpowiadają na nasze apele możemy nadal cieszyć się niezabudowaną zielenią na Zakrzówku.

19.03.2012

Zapraszamy wszystkich, którzy nie bardzo wiedzą o co chodzi z tym całym Zakrzówkiem, na wykład działaczy Zielonego Zakrzówka i Modraszkowego Kolektywu, który odbędzie się w Bunkrze Sztuki dnia 22.03.2012 o godzinie 18.00 w ramach cyklu „Po Kapitaliźmie”.

3.10.2012

W dniu 3 października 2011 r. o godzinie 17.00 w sali przy kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Krakowie w Dębnikach odbędą się konsultacje społeczne przeprowadzone przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu dotyczące planowanego poszerzenia obecnej strefy płatnego parkowania oraz stworzenia tzw. strefy buforowej w Dębnikach, na które zaprasza Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki.

To bardzo trudny wybór, bo trzeba wybrać pomiędzy płaceniem 10zł/miesiąc za 1 posiadany samochód, a perspektywą parkowania u nas samochodów, które do tej pory parkowały na Zwierzyńcu czy w Podgórzu (a tam już zadecydowano o strefie). A których zamiejscowi kierowcy zapewne przyjadą do Dębnik jak nie będzie u nas strefy, by uniknąć opłat, taką mam obawę (pytanie jaka to będzie skala) – mówi radny dr Maciej Lewandowski. I dodaje – mamy już pewne doświadczenie od momentu wprowadzenia strefy na Kazimierzu. Faktem jest, że SM Podwawelska już wprowadziła identyfikatory dla swoich mieszkańców parkujących na drogach osiedlowych (strefa płatnego parkowania nie dotyczy dróg osiedlowych), więc mieszkańcy Osiedla są w lepszej niż my sytuacji. Jak wspomniałem stawka opłaty dla mieszkańców za pierwszy i drugi pojazd w gospodarstwie domowym wynosi -10,00 zł/miesiąc. Dla dla mikroprzedsiębiorcy to 50,00 zł/miesiąc, faktura VAT daje możliwość odliczenia od podatku. Natomiast minimalna opłata wynosi 1 zł i uprawnia do parkowania przez 20 min. Stawka opłaty dla osoby niepełnosprawnej za abonament wynosi – 2,50 zł/miesiąc. Strefa płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku - w godz. 10.00 – 20.00. Stąd uprzejma prośba radnego M.Lewandowskiego do mieszkańców Dębnik o udział w spotkaniu i konsultacjach.

10.11.2012

Na wniosek radnych dzielnicy: Marii Potempy, Piotra Szewczyka, Urszuli Twardzik, dr Macieja Lewandowskiego, Sławomira Siekacza, Zbigniewa Palecznego i Mieczysława Kłosowskiego w dniu 12 listopada 2012 r. o godzinie 18.30 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 w Krakowie została zwołana XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy VIII Dębniki. Sesja ta będzie poświęcona zmianom linii tramwajowych i autobusowych po uruchomieniu tramwaju na Ruczaj. Wnioskodawcy zwołania sesji uważają, że projektowane zmiany komunikacyjne dotykają większość mieszkańców Naszej Dzielnicy i są dla Nas wszystkich bardzo istotne. Stąd też radni gorąco zapraszają Mieszkańców do udziału i dyskusji w trakcie Sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki przed podjęciem uchwały w tej sprawie do Pana Prezydenta Miasta Krakowa. Zapraszamy Mieszkańców do udziału i dyskusji!

22.12.2012

Zapraszamy wszystkich do podpisywania petycji do władz województwa o podjęcie działań mających na celu poprawę jakości powietrza w naszym mieście. Jak wszystkim wiadomo zapylenie powietrza w Krakowie kilkukrotnie przekracza wszystkie normy. Taka sytuacja jest groźna dla naszego zdrowia. Co roku sytuacja w miesiącach zimowych staje się coraz gorsza, powstaje coraz więcej źródeł niskiej emisji. Wzrasta ilość samochodów, w Krakowie i na jego obrzeżach powstaje coraz więcej domów jednorodzinnych opalanych węglem, nadal nagminnym jest palenie śmieci w piecach. Dodatkowo Kombinat Sendzimira nie używa filtrów na kominach. W efekcie mamy permanentny smog w mieście, który jest dla nas wszystkim poważnym zagrożeniem.

Zmuśmy władze aby zajęły się tym palącym problemem. Podpisz petycję o lepsze powietrze tutaj:

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9145&powiadom=1

Życzymy wszystkim zdrowych (mimo wszystko) i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Niech rodzący się Bóg przemienia nasze serca abyśmy dbali o świat, który został nam powierzony.

Rok 2013

Skocz do: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

23.02.2013

W imieniu Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich zapraszamy na spotkanie w ramach Otwartego Dyskusyjnego Forum Urbanistów, dotyczące zmiany

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAKOWA.

Dokument ten jest obowiązujący przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. To, co zostanie zapisane w Studium, będzie później musiało pojawić się w planie miejscowym. Dlatego serdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym wice prezydent miasta będzie prezentowała projekt Studium.

Spotkanie odbędzie się w środę 27.02.2013 o godzinie 18.00 w budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w sali N na parterze.

6.04.2013

Prosimy wszystkich o zbierani podpisów pod wnioskami do STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, która jest częścią tworzonego przez urząd miasta Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa. Oczywiście prezydent Majchrowski lansuje zabudowanie łąki na Zakrzówku między ul. Wyłom i Św. Jacka ignorując tym samym niezwykłe walory przyrodnicze tego terenu!

Możemy się w tej sprawie wypowiedzieć poprzez składanie swoich wniosków do STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 

Termin składania wniosków mija we wtorek 9 kwietnia. Pomóż nam razem uratować Zakrzówek przed zabudową!

16.08.2013

Prosimy wszystkich o zbieranie podpisów pod wnioskami do STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ROZWOJU KRAKOWA. Tworzony przez Prezydenta projekt Studium jest aktualnie wyłożony do publicznego wglądu. Oczywiście prezydent Majchrowski lansuje w nim zabudowanie łąki na Zakrzówku między ul. Wyłom i Św. Jacka ignorując tym samym niezwykłe walory przyrodnicze tego terenu wykazane w licznych badaniach naukowców przyrodników.

Możemy się w tej sprawie wypowiedzieć poprzez składanie swoich wniosków do STUDIUM. Termin składania wniosków mija w poniedziałek 9 września.

9.09.2013

Ekipa prezydenta Majchrowskiego nadal planuje zezwolić na zabudowanie Zakrzówka. Tym razem w projekcie Studium pojawiają się zapisy umożliwiające budowę osiedla na najcenniejszej przyrodniczo łące. Przed kolejnym starciem przypomnijmy sobie w krótkim filmie dlaczego Zakrzówek powinien być chroniony. 


Rok 2014

Skocz do: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

18.03.2014

Dziś o godzinie o 15.00 w sali portretowej UMK na placu Wszystkich Świętych odbędzie się publiczna dyskusja na temat wyłożonego dyskusji planu miejscowego dla Zakrzówka. Zapraszamy wszystkich serdecznie!!! Z treścią i rysunkami nowego planu można zapoznać się na stronie http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=60245

17.04.2014

Biuro Planowania Miasta wyprodukowało kolejny plan miejscowy dla terenu Zakrzówka. Aktualnie plan ten wystawiony jest do publicznego wglądu i do zgłaszania do niego uwag. Uwagi może złożyć każdy.

Plan ten przeznacza znaczną część spornego obszaru między ulicami św. Jacka i Wyłom pod intensywną zabudowę wielorodzinną. Dodatkową wadą tego planu jest to, że pozwala on na wliczanie zielonych tarasów na dachach do powierzchni biologicznie czynnej! W skrócie oznacza to, że będzie można postawić znaczną ilość bloków przy zachowaniu wyznaczonego planem współczynnika powierzchni biologicznie czynnej. Plan pozawala na to, aby w obliczeniach zabudowa blokowa nie zmniejszała powierzchni biologicznie czynnej na działce, mimo, że w rzeczywistości będzie ją zmniejszała. Dzięki takiemu zabiegowi będzie można wybudować niezwykle intensywne osiedle na Zakrzówku.

Zapis o wliczaniu tarasów zielonych do powierzchni biologicznie czynnej jest sprzeczny z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego dotyczącym Bielsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, w którym znajduje się Zakrzówek. Biuro Planowania Miasta ignoruje ten przepis serwując nam gęste osiedle, do którego będzie trzeba zrobić dodatkowe drogi dojazdowe bezpowrotnie zagłuszające cudowny zakrzówkowski spokój.

Aby zapobiec temu oraz innym fatalnym rozwiązaniom planu proponowanego przez administrację Majchrowskiego, zachęcamy Cię do złożenia uwag do tego planu. Uwagi można składać do 22 kwietnia w którymkolwiek dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa. Przygotowane przez nas uwagi można pobrać poniżej. Pobierz je, wydrukuj i zbierz pod nim maksymalną liczbę podpisów. Następne zanieś na dziennik podawczy. Poproś urzędnika przyjmującego pismo, żeby potwierdził Ci odbiór pisma i postawił pieczątkę na drugiej kopii pierwszej strony uwag i żeby wpisał ilość podpisów, które były dołączone do wniosku. Prosimy Cię, żebyś przesłał nam skan tej pierwszej strony potwierdzonej przez urzędnika razem z liczbą podpisów, tak żebyśmy wiedzieli ile osób podpisało uwagi. Skan prosimy o przysłanie na adres biuro@zielony.org.pl .

Rysunek planu wg naszej propozycji:


Projekt planu proponowany przez administrację prezydenta Majchrowskiego możesz obejrzeć

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29662 .

4.05.2014

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa to najważniejszy dokument w mieście, którego zapisy są obowiązujące przy tworzeniu planów miejscowych. Z tego powodu jego treść będzie miała zasadniczy wpływ na rozwój Krakowa oraz na losy Zakrzówka.

Zachęcamy Was do składania uwag do Studium. Jest na to czas do jutra, tj. 05.05.2014r. Uwagi należy pobrać z poniższych linków, wydrukować, podpisać i zanieść lub wysłać pocztą listem poleconym na adres dowolnego dziennika podawczego któregokolwiek z oddziałów Urzędu Miasta Krakowa.

Nasze uwagi mają na celu zabezpieczenie terenów zielonych na Zakrzówku oraz zrównoważonego rozwoju całego miasta ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy przewietrzania miasta i walki ze smogiem.

Z wyglądem Studium proponowanym przez administrację Majchrowskiego możesz zapoznać się

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=60095

7.06.2014

Na sesji Rady Miasta Krakowa 11 czerwca I czytanie tragicznego projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ”Rejon Św. Jacka – Twardowskiego’ – zabudowa blokowiskiem Zakrzówka na obszarze pomiędzy ul. Wyłom a św. Jacka.

Przyjdźcie o godz. 10.30. na sesję Rady Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych, aby pokazać że nie zgadzamy się na bloki na Zakrzówku. Przynieście ze sobą transparenty, modraszkowe skrzydła i inne niebieskie i zielone akcesoria (wejście przez podwórze, na samą górę). 

ZAPRASZAJCIE WSZYSTKICH SWOICH ZNAJOMYCH!

 30.06.2014

Od dnia 27.09 do 5.10.14 r można głosować na projekty w budżecie obywatelskim. Nasze najlepsze projekty na zagospodarowanie Zakrzówka (boisko dla dzieci i młodzieży i kąpielisko z plażą) zostały tendencyjnie, bez sensownego uzasadnienia odrzucone przez Zarząd Infrastruktury Sportowej Urzędu Miasta. Procedura nie przewidywała odwołania. Został nam więc tylko jeden niepozorny projekt w Dzielnicy VIII pod nr 15 dot. Zakrzówka. Głosujmy, aby ten projekt przeszedł i aby na Zakrzówku rozpoczęły się prace pielęgnacyjne i ochronne a nie zabudowa.

Poniżej przesyłam linka do strony budżetu obywatelskiego. Link znajduje się na stronie: http://www.krakow.pl/budzet, w zakładce głosowanie przez internet.

Głosując koniecznie trzeba pamiętać, aby wybrać pięć pozycji dzielnicowych i pięć ogólnokrakowskich. Inaczej głos będzie nieważny.

Głosujemy na dzielnicę VIII Dębniki. Tu najważniejszy jest dla nas projekt nr 15 dot Zakrzówka – wpisujemy go na pierwszym miejscu. Jest też prośba o wpisanie na kolejnych miejscach nr 11 Plac zabaw w Parku Dębnickim oraz 1 (zajęcia integracyjne dla seniorów i dzieci na Dębnikach). Wybierając Dzielnicę VIII Dębniki można głosować na projekty tylko z tej dzielnicy.

Głosować w Dzielnicy VIII może każdy, obojętnie w której dzielnicy mieszka (nie musi być zameldowany w Krakowie, wystarczy, że ma jakiś krakowski adres). Musi też mieć ukończone 16 lat i znać swój nr pesel. Trzeba też wybrać pięć projektów ogólnokrakowskich wg. uznania.

Koniecznie trzeba zmobilizować rodzinę, przyjaciół, współpracowników i sąsiadów – zwłaszcza z VIII Dzielnicy bo każdy głos jest na wagę złota. Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, to może głosować w siedzibie dzielnicy.

9.07.2014

No i stało się. Radni przegłosowali dzisiaj wprowadzenie planu zagospodarowania Zakrzówka z osiedlem dla kilku tysięcy mieszkańców. Decyzję taką podjęli pomimo wiedzy, że na terenie, w którym mają być bloki, występują siedliska niezwykle rzadkiego węża gniewosza, będącego pod ścisłą ochroną. Dzięki gniewoszowi właściciele działek nie będą mogli nadal budować na swoich terenach, będą jednak mieli taką możliwość wynikającą z planu. W skutek tej sprzeczności będą mogli domagać się od Skarbu Państwa odszkodowań z tytułu braku możliwości budowania przy posiadania możliwości budowania wynikającej z planu. Gdyby radni uchwalili zieleń na Zakrzówku, właściciele nie mogli by się domagać odszkodowań. Tymczasem my obywatele, podatnicy mieszkający w Krakowie, będziemy musieli ponieść wielomilionowe koszty odszkodowań. Za obarczeniem nas odszkodowaniami głosowali radni Platformy Obywatelskiej i związani z ekipą Prezydenta Jacka Majchrowskiego Przyjazny Kraków. Dziękujemy im za to!

Tymczasem my zamierzamy zaskarżyć plan do wyższej instancji, gdyż jest on sprzeczny z Ustawą o ochronie przyrody, ponieważ nie respektuje obszarów ochrony gatunków chronionych.

Reasumując: Dzięki dzisiejszej decyzji radnych na Zakrzówku nadal nie będzie można budować i nadal będziemy mieć nierozwiązaną sytuację, tak jak teraz. Inną konsekwencją jest to, że jako podatnicy zapłacimy właścicielom działek niebotyczne odszkodowania za brak możliwości zabudowy terenów, które radni właśnie uczynili budowlanymi z niewiadomych powodów. Ale stare polskie porzekadło mówi, że jeśli nie wiadomo o co właściwie chodzi, to zwykle chodzi o?..

Brawo Majchrowski, brawo PO!

 Poza powyższymi rozważaniami natury prawnej pozostaje cały czas kwestia wartości Zakrzówka, jako niezwykłego terenu w Krakowie. Zakrzówek położony 1800m od Wawelu. Razem z całym bogactwem przyrodniczym, krajobrazowym, możliwościami rekreacji i wypoczynku, jest ewenementem na skalę światową! Jest kolejnym klejnotem do krakowskiej kolekcji miejsc niezwykłych. Posiada potencjał jednej z większych atrakcji turystycznych miasta. Wreszcie, jest wyjątkowym miejscem dla mieszkańców, gdyż oferuje możliwość wypoczynku i relaksu w ciszy z jednej strony w oddaleniu od zgiełku miasta, a z drugiej strony w jego bezpośredniej bliskości.

Wszystkie te wartości powodują, że jest to obszar, który nigdy nie powinien zostać zabudowany, w mieście zawsze będzie bardzo silna opozycja przeciwko budowlanej dewastacji tego terenu! Mimo to niektóre osoby u władzy od sześciu lat, od chwili pojawienia się portugalskiego dewelopera Gerium/Kraków City Park, który wykupił cześć terenów, cały czas robią wszystko, żeby teren ten zabudować. Osoby te to prezydent Majchrowski ze swoją ekipą oraz radny Grzegorz Stawowy z Platformy Obywatelskiej. W swoich działaniach nie liczą się oni zupełnie z głosem krakowian (12 tys. podpisów zebrane w 4 dni!!!), ani z prawem. Liczy się tylko cel - zabudowanie Zakrzówka.

Pojawia się pytanie. Dlaczego osoby te tak bardzo chcą zniszczyć ten niezwykły teren? Co każe im narażać swoje dobre imię tylko po to, żeby umożliwić zabudowę? Teraz po pojawieniu się węża gniewosza zabudowa nie będzie możliwa, w zamian pojawią się bardzo duże odszkodowania dla dewelopera. Dlaczego więc działają oni w taki sposób, żeby uszczuplić skarb Krakowa na rzecz dewelopera...??? Przecież teraz deweloper będzie chciał, w zamian za do tej pory rolnicze działki, bardzo drogich terenów inwestycyjnych! Kraków za to będzie musiał zapłacić jeżeli będzie chciał stworzyć prawdziwy park na Zakrzówku i ustrzec się od odszkodowań.

Wszyscy zapłacimy za działalność Majchrowskiego i Stawowego.

Rok 2015

Skocz do: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

21.06.2015

Każdy, kto ma powyżej 16 lat i mieszka w Krakowie, ma możliwość zadecydować o sposobie wydania części pieniędzy miasta Krakowa w tak zwanym budżecie obywatelskim. Zielony Zakrzówek zgłosił 2 projekty: kąpielisko na Zakrzówku w budżecie miejskim (projekt nr 44) oraz siłownię na świeżym powietrzu na Zakrzówku nieopodal kąpieliska w budżecie dzielnicy VIII (projekt nr 11). Aby twój głos był ważny, należy zagłosować na 3 projekty w budżecie miejskim i 3 projekty w budżecie dzielnicowym.

Rekomendujemy zagłosować w następujący sposób:

BUDŻET MIEJSKI:

 BUDŻET DZIELNICY VIII:

 • Projekt 11 – Ogólnodostępna, bezpłatna siłownia na świeżym powietrzu zlokalizowana na Zakrzówku przy ulicy Św. Jacka. Szczegóły: http://krakow.pl/zalacznik/219638#
 • Pozostałe 2 projekty wg waszego uznania.

Głosować można do 28 czerwca, więc zostało bardzo mało czasu. Prosimy Cię zagłosuj i przekaż tę informację dalej wszystkim swoim znajomym, również tym nie zameldowanym w Krakowie, aby przekazywali tę informację dalej. Głosy można oddawać tutaj: http://budzet.dialoguj.pl/projects


Skocz do: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015