#park


Zakrzówek to cudowne zielone miejsce w centrum Krakowa. Teraz decyduje się jego przyszłość. Czy będzie odpowiednikiem nowojorskiego Central Parku, czy też zostanie bezlitośnie zabudowany?

Kraków świętuje odzyskanie Zakrzówka! - facebook

Poniżej linkujemy zamieszczony na facebooku artykuł podsumowujący 20 lat starań o pełną ochronę Zakrzówka, ukoronowanych głosowaniem Radnych Miasta Krakowa, którzy dużą większością głosów ustanowili pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom użytek ekologiczny.


Podziękowania dla naszych wspaniałych Radnych!

Podziękowania dla naszych wspaniałych Radnych!

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik:


W dniu dzisiejszym tj. 26 września 2018 roku została przegłosowana przez Radę Miasta Krakowa uchwała o POWOŁANIU UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „ZAKRZÓWEK”

Można więc napisać, że po 20 latach działań i wręcz walki o ochronę przyrody na Zakrzówku, podpisaniu wielu wniosków i petycji w tej sprawie przez tysiące Krakowian, w końcu mieszkańcy  doczekali się  tego przełomowego momentu, w którym konsekwencja, determinacja, zaangażowanie środowisk naukowych, społecznych, artystycznych i zawodowych w działania  dla ochrony Zakrzówka,  dały tak oczekiwany przez mieszkańców  rezultat.

Dzięki temu, zostanie ocalona enklawa naturalnej zieleni, położona w centrum miasta, wyjątkowa pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Skuteczną ochronę zyskają siedliska ginących gatunków zwierząt i rzadkie rośliny. Pozostanie drożny ważny kanał przewietrzania miasta.

My mieszkańcy jesteśmy dumni i cieszymy się,  że doczekaliśmy się  takich Radnych i takiej Rady Miasta, która zdecydowaną liczbą  głosów, poparła  ten  projekt uchwały  i go przegłosowała. Mimo, że na sali Rady Miasta emocji przed ostatecznym głosowaniem nie brakowało, to jednak przekonanie o konieczności podjęcia tej słusznej decyzji przeważyło.

Z racji tego, że jako strona społeczna od samego początku wspieraliśmy działania i prace nad tym projektem uchwały, bardzo dziwią nas pojedyncze głosy o rzekomych nieprawidłowościach, jak chociażby wyłączanie pojedynczych działek z zakresu ochrony.

Jedyna korekta granic projektowanego użytku miała miejsce przed uzgodnieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wykluczyła precedens  polegający na wprowadzeniu użytku na terenie projektowanej  nowej drogi, umiejscowionej w planie zagospodarowania na tym terenie oraz  wykluczyła popełnienie ewentualnego błędu przy obliczaniu parametrów powierzchniowych  z tym związanych. 

Pragniemy jeszcze raz podkreślić zrozumienie i zaangażowanie  ze strony Radnych Klubu PIS,  części  Radnych  Klubu PO, części Radnych Klubu Prezydenckiego  oraz Radnych Niezależnych,  co do istoty i celu powołania  użytku na Zakrzówku i w rzeczywistości ostatniej szansy na to, by taką formę skutecznej ochrony wprowadzić  z myślą o przyszłych pokoleniach tego miasta. Korzyści z zachowania zielonego ekosystemu Zakrzówka są  wyliczane rok do roku w milionach złotych, o czym warto zacząć głośno mówić i najwyższy czas przestać  pomijać ten  bardzo ważny aspekt.

Z tego miejsca jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować Radnym Miejskim, Mieszkańcom oraz wielu organizacjom społecznym aktywnie wspierającym  latami  działania na rzecz ochrony Zakrzówka.

Cieszmy się wszyscy razem, ponad partyjnymi podziałami z tego, że cenny i piękny Zakrzówek CAŁY pozostanie niezabudowany !


W imieniu mieszkańców

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik

Zakrzówek użytkiem ekologicznym!

Zakrzówek użytkiem ekologicznym!

26 września 2018 okazał się bardzo pomyślnym dniem dla Zakrzówka. Tego właśnie dnia, po burzliwej dyskusji, Rada Miasta Krakowa uchwaliła, że na terenie Zakrzówka, pomiędzy ulicami Wyłom i Św. Jacka zostanie ustanowiony tzw użytek ekologiczny.

Co to oznacza w praktyce? Otóż na tym terenie obecnie obowiązuje plan miejscowy, który dopuszcza zabudowę wielorodzinną. Po ustanowieniu ekoużytku inwestorzy będą musieli poddać się dodatkowej procedurze i uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. RDOŚ wydając decyzję powinien zaś wziąć pod uwagę walory przyrodnicze tego obszaru. Przypomnijmy, że to właśnie tutaj, na terenach pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom występują takie arcyrzadkie i chronione gatunki jak: motyle modraszki, kumaki nizinne, traszki grzebieniaste oraz węże gniewosze.

Szanowni Panie i Panowie Radni Miasta Krakowa, jesteśmy z Was bardzo dumni! Dziękujemy Wam, że w sprawie bliskiej wszystkim mieszkańcom, byliście w stanie przekroczyć podziały partyjnie i zagłosować za ochroną naszego krakowskiego skarbu. Pamiętajcie, że dobro wraca!Przebieg głosowania:

Łukasz Słoniowski         Obecny PIS

Bogusław Kośmider         Obecny PO

Grzegorz Stawowy         Przeciw PO

Teodozja Maliszewska Przeciw PO

Teresa Kwiatkowska         Przeciw PO

Andrzej Hawranek         Wstrzymuje się PO

Jerzy Popiel                         Wstrzymuje się PO

Kazimierz Chrzanowski Wstrzymuje się Przyjazny Kraków

Marta Patena         Za Niezrzeszona

Adam Grelecki         Za PIS

Adam Kalita                Za PIS

Agata Tatara                 Za PIS

Aleksandra Dziedzic Za PIS

Andrzej Mazur         Za PIS

Dariusz Wicher         Za PIS

Edward Porębski         Za PIS

Jakub Seraczyn         Za PIS

Jan Franczyk                 Za PIS

Józef Jałocha                 Za PIS

Krzysztof Durek         Za PIS

Mariusz Kękuś         Za PIS

Michał Drewnicki         Za PIS

Mirosław Gilarski         Za PIS

Ryszard Kapuściński Za PIS

Stanisław Rachwał Za PIS

Stanisław Zięba         Za PIS

Tomasz Urynowicz Za PIS

Włodzimierz Pietrus Za PIS

Aleksander Miszalski Za PO

Anna Szybist                 Za PO

Dominik Jaśkowiec Za PO

Grażyna Fijałkowska Za PO

Katarzyna Pabian         Za PO

Wojciech Krzysztonek Za POKrótki opis użytku ekologicznego - Wikipedia.


Artykuły na portalach opisujące przebieg sesji:

Wyborcza.pl

Wyborcza.pl (2)

Gazeta Krakowska

Facebook

Portal samorządowy

TVP Info

O gniewoszu w "małym kamieniołomie" na Zakrzówku

O gniewoszu w "małym kamieniołomie" na Zakrzówku

Na portalu naukadlaprzyrody.pl został opublikowany bardzo obszerny artykuł poświęcony w całości chronionemu wężowi występującymi na terenie Zakrzówka - gniewoszowi plamistemu.

Autorem jest nie byle kto, tylko Stanisław Bury, pracownik naukowy Wydziału Biologii Uniwerytetu Jagiellońskiego, specjalizujący się w fizjologii węży, obecnie zaangażowany w badania nad ekologią przestrzenną gniewosza plamistego z wykorzystaniem metod telemetrycznych.

Artykuł w ciekawy sposób przybliża "sylwetkę" gniewosza, i opisuje nam jego najliczniej zaobserwowaną populację w Polsce, występującą w okolicach tzw. małego kamieniołomu na Zakrzówku (ok 40 potwierdzonych osobników!).

Autor podkreśla, że:

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Przyrody i Rozporządzeniem ws. Ochrony Gatunkowej Zwierząt, gniewosz plamisty jest gatunkiem, dla którego powołuje się strefy ochrony ostoi w miejscach stałego przebywania i rozrodu. Reżim ochronny takich stref uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek prac skutkujących zniszczeniem siedliska, np. związanych z zabudową. Niestety, mimo wyraźnych wskazań merytorycznych, strefa ochronna gniewosza na terenie Zakrzówka do dnia dzisiejszego nie została powołana.

Konkluzja artykułu jest bardzo znamienna:

Zachowanie stanowiska gniewosza na Zakrzówku ma ogromne znaczenie dla ochrony tego zagrożonego gatunku, jak również dla utrzymania innych wartości przyrodniczych tego terenu (będącego siedliskiem wielu innych rzadkich i chronionych gatunków, m.in. traszki zwyczajnej, traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego i motyli z rodziny Modraszkowatych) i wreszcie – dla jakości życia mieszkańców Krakowa, dotkliwie borykającego się z problemem zanieczyszczenia powietrza i niedostatkiem miejskiej zieleni. Tym samym, ochrona gniewosza plamistego może zabezpieczać byt całego zespołu innych gatunków, w tym… ludzi.

Zakrzówek ponad podziałami - PO i PIS głosują zgodnie za ochroną Zakrzówka!!!

Zakrzówek ponad podziałami - PO i PIS głosują zgodnie za ochroną Zakrzówka!!!

27 czerwca 2018 był bardzo ważny dla spraw Zakrzówka bowiem Rada Miasta Krakowa głosowała uchwały i wnioski, których celem jest ochrona terenów pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom.

I stała się rzecz niebywała. Pomimo, że mamy 2018 rok i istniejące podziały na scenie politycznej wydają się ciężkie do przezwyciężenia w najbliższej przyszłości (jeżeli w ogóle) to okazało się, że w sprawach naprawdę ważnych, tam gdzie chodzi o przyrodę, o ludzi, o przyszłość Krakowa Radni wszystkich partii politycznych, w tym Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali jednomyślnie za ochroną Zakrzówka! Brawo, brawo, brawo!

Dwie uchwały autorstwa PO i wniosek PiS zostały przegłosowane jednogłośnie. Radni nie mogli zlekceważyć ogromnej siły i determinacji mieszkańców, naukowców, organizacji ekologicznych. Możemy powiedzieć tylko jedno:

Dziękujemy, kłaniamy się w pas i prosimy o wytrwałość i konsekwencję w przyszłych działaniach!

Więcej na temat sesji Rady Miasta w artykułach Gazety Wyborczej (link) oraz Onetu (link).