#gniewosz


Zakrzówek to cudowne zielone miejsce w centrum Krakowa. Teraz decyduje się jego przyszłość. Czy będzie odpowiednikiem nowojorskiego Central Parku, czy też zostanie bezlitośnie zabudowany?

O 20 latach walki o Zakrzówek w radio TOK FM

O 20 latach walki o Zakrzówek w radio TOK FM

Gościem Piotra Maślaka prowadzącego w TOK FM audycję "Pierwsze Śniadanie w TOK-u" była Jolanta Kapica, mieszkanka Krakowa, niestrudzenie od ponad 15 lat walcząca o Zakrzówek.

Zachęcamy do zapoznania się z zapisem audycji: LINK.

Opis audycji na stronie radio TOK FM:

Piotr Maślak rozmawia z Jolantą Kapicą, która przez 15 lat broniła przed zabudową przez deweloperów krakowskiego Zakrzówka - wyjątkowego miejsca w środku wielkiego miasta. Radni Krakowa przygniatającą większością głosów przyjęli uchwałę o utworzeniu użytku ekologicznego. Teraz ta decyzja musi się uprawomocnić. Jaka w takim razie będzie teraz przyszłość Zakrzówka? Władze miasta w tym miejscu widziały olbrzymie osiedle dla kilkunastu tysięcy ludzi. W 2014 roku Zakrzówek został jednym z siedmiu cudów Polski i od tego momentu nastawienie miasta zaczęło ewoluować.

Kraków świętuje odzyskanie Zakrzówka! - facebook

Poniżej linkujemy zamieszczony na facebooku artykuł podsumowujący 20 lat starań o pełną ochronę Zakrzówka, ukoronowanych głosowaniem Radnych Miasta Krakowa, którzy dużą większością głosów ustanowili pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom użytek ekologiczny.


Zakrzówek użytkiem ekologicznym!

Zakrzówek użytkiem ekologicznym!

26 września 2018 okazał się bardzo pomyślnym dniem dla Zakrzówka. Tego właśnie dnia, po burzliwej dyskusji, Rada Miasta Krakowa uchwaliła, że na terenie Zakrzówka, pomiędzy ulicami Wyłom i Św. Jacka zostanie ustanowiony tzw użytek ekologiczny.

Co to oznacza w praktyce? Otóż na tym terenie obecnie obowiązuje plan miejscowy, który dopuszcza zabudowę wielorodzinną. Po ustanowieniu ekoużytku inwestorzy będą musieli poddać się dodatkowej procedurze i uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. RDOŚ wydając decyzję powinien zaś wziąć pod uwagę walory przyrodnicze tego obszaru. Przypomnijmy, że to właśnie tutaj, na terenach pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom występują takie arcyrzadkie i chronione gatunki jak: motyle modraszki, kumaki nizinne, traszki grzebieniaste oraz węże gniewosze.

Szanowni Panie i Panowie Radni Miasta Krakowa, jesteśmy z Was bardzo dumni! Dziękujemy Wam, że w sprawie bliskiej wszystkim mieszkańcom, byliście w stanie przekroczyć podziały partyjnie i zagłosować za ochroną naszego krakowskiego skarbu. Pamiętajcie, że dobro wraca!Przebieg głosowania:

Łukasz Słoniowski         Obecny PIS

Bogusław Kośmider         Obecny PO

Grzegorz Stawowy         Przeciw PO

Teodozja Maliszewska Przeciw PO

Teresa Kwiatkowska         Przeciw PO

Andrzej Hawranek         Wstrzymuje się PO

Jerzy Popiel                         Wstrzymuje się PO

Kazimierz Chrzanowski Wstrzymuje się Przyjazny Kraków

Marta Patena         Za Niezrzeszona

Adam Grelecki         Za PIS

Adam Kalita                Za PIS

Agata Tatara                 Za PIS

Aleksandra Dziedzic Za PIS

Andrzej Mazur         Za PIS

Dariusz Wicher         Za PIS

Edward Porębski         Za PIS

Jakub Seraczyn         Za PIS

Jan Franczyk                 Za PIS

Józef Jałocha                 Za PIS

Krzysztof Durek         Za PIS

Mariusz Kękuś         Za PIS

Michał Drewnicki         Za PIS

Mirosław Gilarski         Za PIS

Ryszard Kapuściński Za PIS

Stanisław Rachwał Za PIS

Stanisław Zięba         Za PIS

Tomasz Urynowicz Za PIS

Włodzimierz Pietrus Za PIS

Aleksander Miszalski Za PO

Anna Szybist                 Za PO

Dominik Jaśkowiec Za PO

Grażyna Fijałkowska Za PO

Katarzyna Pabian         Za PO

Wojciech Krzysztonek Za POKrótki opis użytku ekologicznego - Wikipedia.


Artykuły na portalach opisujące przebieg sesji:

Wyborcza.pl

Wyborcza.pl (2)

Gazeta Krakowska

Facebook

Portal samorządowy

TVP Info

O gniewoszu w "małym kamieniołomie" na Zakrzówku

O gniewoszu w "małym kamieniołomie" na Zakrzówku

Na portalu naukadlaprzyrody.pl został opublikowany bardzo obszerny artykuł poświęcony w całości chronionemu wężowi występującymi na terenie Zakrzówka - gniewoszowi plamistemu.

Autorem jest nie byle kto, tylko Stanisław Bury, pracownik naukowy Wydziału Biologii Uniwerytetu Jagiellońskiego, specjalizujący się w fizjologii węży, obecnie zaangażowany w badania nad ekologią przestrzenną gniewosza plamistego z wykorzystaniem metod telemetrycznych.

Artykuł w ciekawy sposób przybliża "sylwetkę" gniewosza, i opisuje nam jego najliczniej zaobserwowaną populację w Polsce, występującą w okolicach tzw. małego kamieniołomu na Zakrzówku (ok 40 potwierdzonych osobników!).

Autor podkreśla, że:

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Przyrody i Rozporządzeniem ws. Ochrony Gatunkowej Zwierząt, gniewosz plamisty jest gatunkiem, dla którego powołuje się strefy ochrony ostoi w miejscach stałego przebywania i rozrodu. Reżim ochronny takich stref uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek prac skutkujących zniszczeniem siedliska, np. związanych z zabudową. Niestety, mimo wyraźnych wskazań merytorycznych, strefa ochronna gniewosza na terenie Zakrzówka do dnia dzisiejszego nie została powołana.

Konkluzja artykułu jest bardzo znamienna:

Zachowanie stanowiska gniewosza na Zakrzówku ma ogromne znaczenie dla ochrony tego zagrożonego gatunku, jak również dla utrzymania innych wartości przyrodniczych tego terenu (będącego siedliskiem wielu innych rzadkich i chronionych gatunków, m.in. traszki zwyczajnej, traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego i motyli z rodziny Modraszkowatych) i wreszcie – dla jakości życia mieszkańców Krakowa, dotkliwie borykającego się z problemem zanieczyszczenia powietrza i niedostatkiem miejskiej zieleni. Tym samym, ochrona gniewosza plamistego może zabezpieczać byt całego zespołu innych gatunków, w tym… ludzi.

Środowisko naukowe wystosowało apel w sprawie ochrony Zakrzówka

Środowisko naukowe wystosowało apel w sprawie ochrony Zakrzówka

Na portalu naukadlaprzyrody.pl został opublikowany apel, w którym naukowcy wzywają Prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa do objęcia ochroną całego terenu pomiędzy ulicami Św. Jacka, Wyłom i Pychowicką, wraz z terenem tzw "małego kamieniołomu".

Środowisko naukowe apeluje o odstąpienie od zabudowy terenów Zakrzówka oraz o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, tak by Zakrzówek stał się w całości terenem zielonym. Wskazuje dwa powody, dla których działania takie są konieczne:

 1. Ogromną wartość miejskich terenów zielonych dla zdrowia i dobrostanu mieszkańców miasta
 2. Wartość przyrodniczą obszaru, w tym – występowanie gatunków chronionych prawem polskim i europejskim:
 • gniewosz plamisty Coronella austriaca
 • jaszczurka zwinka Lacerta agilis.
 • kumak nizinny Bombina bombina
 • modraszek telejus Phengaris teleius
 • modraszek nausitous Phengaris nausithous
 • ropucha szara Bufo bufo
 • traszka grzebieniasta Triturus cristatus
 • traszka zwyczajna Triturus vulgaris
 • zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
 • żaba śmieszka Pelophylax ridibundus

Apel zostanie przekazany adresatom 27 czerwca, jak do tej pory podpisało się pod nim 174 naukowców z tak znamienitych instytucji jak: Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Akademia Górniczo Hutnicza, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Liczba, ale przede wszystkim kaliber nazwisk widniejących pod apelem, są naprawdę znaczące! Należy mieć nadzieję, że adresaci apelu potraktują ten głos niezwykle poważnie.


(Fotografia małego kamieniołomu autorstwa Cecylii Malik).