Poniżej przedstawiamy sprostowania wobec szerzonych nieścisłości, które mają na celu przekonać społeczność Krakowa do poparcia zabudowy Zakrzówka przez dewelopera.

Materiał jest cytatem ze strony Stowarzyszenia Zielony Zakrzówek, przedrukowanym za jego zgodą. Pisany był w 2010 roku i z dzisiejszej perspektywy widać wyraźnie, że tzw teren sporny, o który walczył Zielony Zakrzówek nie został poddany żadnej szczególnej ochronie. A jednak większości mieszkańców Krakowa, myśli, że tak jest!.. To duży sukces tych, którzy myślą o zabetonowaniu tego wspaniałego miejsca.

W poniższym tekście obszar na zachód od ulicy św. Jacka aż do ulicy Tynieckiej nazywamy Zakrzówkiem (od 2014 będzie nosił nazwę Parku Zakrzówek). Terminem „teren sporny” nazywamy obszar pomiędzy ulicami św. Jacka i Wyłom.


1. MIT: Z dokumentów planistycznych wynika, że teren sporny na Zakrzówku może być zabudowany tylko blokami mieszkalnymi.

Fakty: Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Krakowa stwierdza wyraźnie, że funkcją preferowaną na spornym obszarze są usługi publiczne w tym zieleń publiczna. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa wymieniona jest jako ostatnia z dopuszczonych tam funkcji.