Poniżej linkujemy zamieszczony na facebooku artykuł streszczający przebieg sesji Rady Miasta, na której jednogłośnie przegłosowano dwa projekty (autorstwa PiS i PO) chroniące tereny Zakrzówka pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom.