12 marca 2018 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Panią Prezydent Elżbietę Koterbę z mieszkańcami Zakrzówka. Było ono skutkiem wcześniejszego spotkania na którym mieszkańcy przedstawili swoje obawy w związku ze spodziewanym paraliżem komunikacyjnym w przypadku, gdyby pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom doszło do zabudowy.

Na spotkaniu Pani Prezydent odniosła się do poszczególnych postulatów zgłaszanych przez mieszkańców w przekazanym liście. 

Prezydent Koterba odniosła się pozytywnie do pomysłu, aby rozdzielającą tereny deweloperów działkę miejską położoną na ulicy Św. Jacka (ok. 40 arów) przekazać Zarządowi Zieleni miejskiej na cele parkowe.

Również postulat mieszkańców, by rozdzielający dwa końce ulicy Św. Jacka pas zieleni przedłużyć tak aby sięgał gminnego gruntu został oceniony pozytywnie. Rozwiązanie to powinno zapobiec przekształceniu ulicy Św. Jacka w drogę tranzytową pomiędzy Ruczajem a centrum.

Pani Prezydent poinformowała także, że do firm będących w posiadaniu gruntów przy ul. Św. Jacka zostało przesłane zapytanie odnośnie całościowej koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dla planowanych przez nich inwestycji, jednakże otrzymane odpowiedzi nie zawierały szczegółów a jedynie ogólne sformułowania, że inwestycja będzie zgodna z planem miejscowym.

W dalszej części spotkania Prezydent Koterbę wspierali urzędnicy odpowiedzialni w Urzędzie Miasta za komunikację, prezentując analizy obecnego oraz prognozowanego natężenia ruchu w rejonie Zakrzówka, a następnie przedstawiając propozycję rozwiązania komunikacyjnego opartą na zaplanowanej drodze KDD7. Następnie miała miejsce żywiołowa dyskusja, której jedną z konkluzji było to, że w obecnym stanie prawnym, budowa drogi KDD7 w ramach procedury ZRID jest niemożliwa.

Pomimo, że nie było to związane ściśle z tematem spotkania, poruszane zostały także kwestie ochrony terenów Zakrzówka w związku z występowaniem na jego terenie rzadkiego węża, gniewosza plamistego. Niestety na spotkaniu nie był obecny przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale zostało odczytane oświadczenie dyrekcji. Przekaz oświadczenia był taki, ze w sprawie gniewosza RDOŚ wypowie się jedynie na wniosek stron.

Należy przypomnieć, że jakiś czas temu RDOŚ skierował do ZiKITu dokument, wg którego rozbudowa ul. Św. Jacka może być w ogóle niemożliwa, właśnie przez wzgląd na konieczność odpowiedniej ochrony węża gniewosza.