Poniżej zamieszczamy raport ze spotkania pomiędzy Panią Wiceprezydent Koterbą a reprezentantami mieszkańców Zakrzówka, które odbyło się 10 stycznia:

W dniu 10.01.2018 r. o godz. 15.00 grupa kilkunastu osób, reprezentująca mieszkańców Zakrzówka stawiła się w Urzędzie Miasta Krakowa na spotkanie z Panią Wiceprezydent Elżbietą Koterbą. Spotkanie było konsekwencją listu podpisanego przez kilkuset mieszkańców Zakrzówka. List dotyczył zagrożenia totalnym paraliżem komunikacyjnym całego obszaru Zakrzówka ze względu na brak odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych dla nowych bloków, które niestety mogą zostać zbudowane na łące między ul. Wyłom i św. Jacka. Możliwość taką dają developerom zapisy planu Rejon św. Jacka –Twardowskiego.

Wzburzenie mieszkańców wzbudziła koncepcja przebudowy i rozbudowy ul. św. Jacka przedstawiona przez portugalskiego developera Spółkę Kraków City Park. Przewiduje ona obsługę komunikacyjną planowanych bloków (także przejazd ciężkiego sprzętu budowlanego), kompletnie do tego nieprzystosowanymi drogami osiedlowymi, istniejącego przy granicy Parku Krajobrazowego, osiedla Dom dla Młodych. Koncepcja ta swoim zakresem obejmuje jedynie cztery bloki, które na początek planują zbudować developerzy i całkowicie przemilcza fakt, że docelowo na Zakrzówku może powstać 20-30 bloków - co udało się wyliczyć mieszkańcom na podstawie zapisów planu.

Tego problemu dotyczyła pierwsza część spotkania i Pani Wiceprezydent Koterba obiecała mieszkańcom, że w krótkim czasie powstanie całościowa koncepcja rozwiązań komunikacyjnych uwzględniająca wszystkie zamierzenia inwestycyjne developerów na terenie przeznaczonym pod zabudowę na Zakrzówku (a nie jedynie cztery bloki).

Dodatkowo smaku sprawie dodaje fakt ,że przebudowa i rozbudowa drogi św. Jacka ma być prowadzona na podstawie ZRIDU (specustawy autostradowej). To sprawi, że obecni mieszkańcy zostaną zmuszeni do oddania części swojego zagospodarowanego gruntu pod drogę, która jest potrzebna jedynie developerom, aby mogli zrealizować swoje inwestycje, mimo iż developerzy posiadają bardzo duży, niezabudowany teren graniczący z ul. św. Jacka.

Mieszkańców od samego początku przerażał fakt, że na terenie Parku Krajobrazowego ma powstać ok. 20-30 bloków ale po zapoznaniu się z koncepcją zrozumieli, że bloki nie tylko zniszczą przyrodę ale także ich życie dlatego, aby ograniczyć ruch przez osiedle zaproponowali w swoim liście rozdzielenie terenów developera poprzez przeznaczenie działki gminnej nr 189/4, przylegającej do ul. św. Jacka na zieleń, wykluczenie na niej zabudowy i włączenie jej do obiecywanego mieszkańcom od dawna Parku Zakrzówek. Pani Wiceprezydent zapewniła, że wniosek poprze i przedstawi go Panu Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu, gdyż tylko on ma kompetencje by go zrealizować.

Mieszkańcy poprosili również, aby pas zieleni dzielący ul. św. Jacka na dwie części przesunąć na wysokość w/w działki miejskiej tak, aby uniemożliwić jej ominiecie drogami wewnętrznymi , co wyeliminuje możliwość tranzytu z Ruczaju do ul. Zielińskiego tuż przy granicy Parku Zakrzówek i zapewni względną ciszę i spokój w planowanym parku.

Pani Prezydent wyjaśniła, że rozwiązanie takie jest możliwe gdy stosowana jest procedura ZRID i zgodziła się poprzeć ten wniosek mieszkańców.

Jednocześnie pani Prezydent zwróciła uwagę, że propozycja przebicia drogi KDD7 do ulicy Zielińskiego jako próba rozwiązania problemu komunikacyjnego Zakrzówka, jest z różnych względów nierealnym pomysłem, który już wcześniej został wykluczony.

Teraz mieszkańcy z niecierpliwością czekają na decyzje Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Mieszkańcy zadeklarowali aktywną pomoc a Pani Wiceprezydent obiecała, że w ciągu dwóch tygodni dostaną informacje dotyczące wszystkich poruszanych kwestii.

Pełni nadziei czekamy, ale jesteśmy czujni i gotowi do dalszej walki. :)