Za zgodą Stowarzyszenia Zielony Zakrzówek, na bazie materiałów zgromadzonych na stronie http://www.zielony.org.pl, przedstawiamy w syntetycznej formie kalendarium zdarzeń w walce o Zakrzówek prowadzonej przez ludzi stowarzyszenia w latach 2008-2016.

Warto przeczytać z kilku względów.

Po pierwsze, historia walki o Zakrzówek pokazuje, że my, obywatele nie jesteśmy zupełnie bezsilni w starciu z urzędniczą machiną oraz bogatymi podmiotami i od naszej aktywności i determinacji zależy bardzo wiele. To inspiruje i daje nadzieję.

Po drugie, w artykule pokazane są konkretne działania i środki, których można (i trzeba) używać w dobrej sprawie. Może to być świetną ściągą w tej, ale i w innych sprawach.

I wreszcie po trzecie, materiał pokazuje jak wiele sił, energii i dobrej woli ci wspaniali ludzie poświęcili dla sprawy Zakrzówka. To naprawdę niesamowite. Wielkie podziękowania i podziw dla nich!

Artykuł umieszczony jest TUTAJ.