Od 16 czerwca można głosować na projekty zgłoszone przez mieszkańców Krakowa w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wśród zgłoszonych projektów jest też inicjatywa stworzenia placu aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku. Projekt został zakwalifikowany do inicjatyw ogólnomiejskich, można się z nim zapoznać i zagłosować na stronach miejskich (link). Serdecznie zachęcamy do głosowania!

Poniżej szczegółowy opis projektu:

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Działka miejska nr 189/4, obr. 9 Podgórze, przy ul. św. Jacka na Zakrzówku

OPIS PROJEKTU

Budowa ogólnodostępnego placu aktywnego wypoczynku dla młodzieży, o wymiarach 20x40 m, bez ogrodzenia, z naturalną trawą (BEZ ODWODNIENIA, DRENAŻU itp.) z instalacją dwóch bramek do piłki nożnej, dwóch słupków do siatki, kosza do koszykówki, stołu do pingponga, drążka gimnastycznego i dwóch ławek. Lokalizacja na działce nr 189/4, obr. 9 Podgórze w rejonie Skałek Twardowskiego, gdzie codziennie wypoczywa wielu mieszkańców Krakowa, a w okolicy znajdują się młode osiedla mieszkaniowe i bardzo szybko przybywa dzieci i młodzieży. Oprócz terenów spacerowych, prawie całkowicie brak tutaj możliwości uprawiania sportu i propozycji spędzania czasu na świeżym powietrzu (zwłaszcza dla młodzieży). Teren ten jest mocno zarośnięty i w pierwszym etapie będzie wymagał oczyszczenia z krzewów i samosiewów drzew. Następnie należy go wyrównać i oczyścić z dużych kamieni. W kolejnym etapie należy w odpowiednim miejscu zamontować dwie bramki do piłki nożnej, dwa słupki do zawieszenia siatki do siatkówki, kosz do koszykówki (z utwardzeniem terenu wokół kosza), stół do tenisa i dwie ławki. Przykład zagospodarowania znajduje się w załączniku (Bulwary na Dąbiu).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zakrzówek i Skałki Twardowskiego to piękny teren spacerowy i widokowy, ale prawie zupełnie brak tutaj infrastruktury sportowej. Budowa placu aktywnego wypoczynku będzie idealnym uzupełnieniem walorów tego miejsca. Skorzystają na tym zarówno wszystkie osoby odwiedzające to miejsce, jak i mieszkańcy okolicznych osiedli. Rozwiąże to również problem bezpieczeństwa podczas zabawy (gra w piłkę na ulicy) i zachęci więcej młodzieży do ruchu na świeżym powietrzu. Jego powstanie sprawi, że młodzież, która w tej chwili nudzi się i nie ma miejsca do spędzania wolnego czasu, zaktywizuje się i będzie miała gdzie spędzać go sensownie i zdrowo. Plac ten jako obiekt ogólnodostępny będzie również dobrze służył wszystkim odwiedzającym Zakrzówek w celach rekreacyjnych. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że działka 189/4 jest przekazana w zarząd Zieleni Miejskiej i przeznaczona na szeroko rozumiany Park Zakrzówek, finansowanie projektu z budżetu obywatelskiego pozwoli miastu zaoszczędzić środki, które należałoby wydać na zagospodarowanie tej działki.